"Filou Oostendespeler Elias Lasisi heeft tijdig verzet aangetekend tegen zijn schorsing die werd uitgesproken n.a.v. vrijwillig fysiek contact met een scheidsrechter in de wedstrijd tegen VOO Liège Basket van 9 april", luidt het. "Het dossier wordt behandeld tijdens een zitting op verzet van het disciplinair departement van de Pro Basketball League. De datum van de zitting wordt eerstdaags vastgelegd."

De Belgian Lion kreeg in het begin van het vierde kwart een fout tegen gefloten in de Luikse Country Hall en trok meteen witheet van woede naar de scheidsrechter, die op dat moment met zijn rug naar hem gekeerd stond. Met een welgemikte schouderduw legde hij de referee tegen de vlakte en die bleef daar ook enkele tellen liggen.

Lasisi werd meteen uitgesloten en kreeg er nog een stevige schorsing bovenop. Hij kreeg ook 2.500 euro boete, waarvan 1.500 euro met twee jaar uitstel.

(BELGA)