"Op donderdag 12 maart kreeg ik telefoon van onze jeugdcoördinator dat de volleybal omwille van corona de trainingen stopte", kijkt voorzitter Jan Samyn terug. "Net als vele anderen dacht ik op dat moment dat de onderbreking niet zo lang zou duren. Toen VBL enkele dagen later de competitie stopzette, was het echter wel duidelijk hoe erg het was."
...

"Op donderdag 12 maart kreeg ik telefoon van onze jeugdcoördinator dat de volleybal omwille van corona de trainingen stopte", kijkt voorzitter Jan Samyn terug. "Net als vele anderen dacht ik op dat moment dat de onderbreking niet zo lang zou duren. Toen VBL enkele dagen later de competitie stopzette, was het echter wel duidelijk hoe erg het was.""Aan de inkomstenkant was het dramatisch voor onze club. De paaseierenactie, die we al 20 jaar doen, kon niet doorgaan. Gelukkig waren onze bestellingen nog niet geplaatst. Ook de traditionele 'kiekenfret' die we dit seizoen zouden koppelen aan het eindeseizoen evenement kon niet doorgaan. Voor de jongste jeugdspelers was dat erg jammer want velen keken daar naar uit." Recent heeft de Vlaamse gemeenschap laten weten dat er een steunfonds komt voor de clubs die een actie gemist hebben omwille van corona. Naast de extra subsidie van 10% die de gemeente zal geven aan elke club om te vermijden dat clubs over de kop zouden gaan."Van zodra het toegelaten werd door de gemeente zijn we opnieuw gaan trainen. We hebben zo veel mogelijk elke groep laten trainen, dit betekende bijvoorbeeld voor U12 dat ze allemaal samen getraind hebben.""Het is wel verrassend dat er via de website nu al een zeer grote instroom is van starters", geeft secretaris Lieven Claeys mee. "Normaal krijgen we die pas bij het begin van het schooljaar, nu stromen al spelers in zonder dat we daar ook maar één inspanning voor gedaan hebben.""Qua sponsoring hebben we tot nu toe geen negatieve effecten ondervonden, de sponsors die hun woord gegeven hadden in januari zijn hun overeenkomst nagekomen. We zorgen er dan ook voor dat er de nodige publiciteit verschijnt op onze Facebookpagina.""Ook de drie netwerkevents die we elk seizoen organiseren, worden fel gesmaakt door de bedrijven die onze club steunen.""We hebben natuurlijk wel de inkomsten van de bar gemist. Dat is substantieel, daarnaast is er ook onze stock die we ingeslagen hadden tot het eind van het seizoen, bepaalde producten die over de houdbaarheidsdatum dreigden te gaan, hebben we uitgedeeld op de eerste trainingen in juni.""En de toekomst van de club? We hopen dat de bekercompetitie normaal kan opstarten en dat we onze startdag kunnen organiseren", besluiten Jan en Lieven.