"Die graadverhoging geeft het judotechnisch niveau van een club aan", stelt hoofdtrainer Francky Dereere. "Aan die examens gaat een hele voorbereiding vooraf, die redelijk intensief is, zowel mentaal als fysiek, want er is weinig ruimte voor een fout. Om een uur aan een stuk judotechnieken uit te voeren, moet je ook fysiek goed voorbereid zijn."
...

"Die graadverhoging geeft het judotechnisch niveau van een club aan", stelt hoofdtrainer Francky Dereere. "Aan die examens gaat een hele voorbereiding vooraf, die redelijk intensief is, zowel mentaal als fysiek, want er is weinig ruimte voor een fout. Om een uur aan een stuk judotechnieken uit te voeren, moet je ook fysiek goed voorbereid zijn.""Een deel van het examen bestaat erin je partner te werpen op een correcte manier zoals gevraagd. Dat werpen is telkens weer zwaar. Ook het grootste gedeelte van de kata bestaat uit werpen. Enerzijds moet je er fysiek door, maar tegelijkertijd ook mentaal je verstand erbij houden, zodat je de juiste beweging uitvoert voor de jury.""Als hoofdtrainer ben ik dan ook zeer trots op die prestatie. Het is ook mijn verantwoordelijkheid dat de mensen zich goed voorbereid op hun examen presenteren. Ik moet dus vooraf checken of alles gekend is zoals het moet. Dan kan er waar nodig bijgestuurd worden. Ik had er wel veel vertrouwen in, want ze waren goed voorbereid. De judoka's zijn ook zeer serieus met hun sport bezig."Daarnaast zijn nog andere leden bezig met de voorbereidingen op een graadverhoging. "Ik push hen ook om die graadverhogingen te doen, zeker op jeugdige leeftijd. Hoe ouder men wordt, hoe fysiek moeilijker het wordt. Eenmaal per maand vinden er geijkte wedstrijden plaats. Daar kan je punten scoren om je examen te mogen doen. Al naargelang je leeftijd moet je tussen de zes en tien wedstrijdpunten scoren vooraleer je je mag aanbieden op een examen", aldus nog Francky Dereere. "Straks zijn opnieuw enkele bruine gordels klaar voor hun examen. Er zijn ook een aantal meisjes die zich in september of op het volgende examen aanbieden voor hun examen tweede dan. Er volgen er dus nog. Maar we doen het graag en het is de verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer en het trainerskorps dat het technisch niveau in de club hoog blijft." (BV)