"Het achtste jaar op rij breken we het record van het aantal leden", zegt Letje Blondia, voorzitster van Turnkring Atlas. "Toen we in 2011 de nieuwe turnzaal in gebruik namen zat ons ledenaantal rond de 220. Ondertussen kenden we een serieuze stijging tot 372 leden, waarmee we bij de grootste indoorclubs van Tielt horen."
...