Zondag 6 september zou in Koolkerke in het triatlon zowel de Memorial Kenneth Neyt als het Belgisch kampioenschap voor de jeugd plaatshebben. Triatlon Brugge Team, dat instaat voor de organisatie, had omwille van de coronapandemie lang twijfels of men de wedstrijden zou laten plaatsvinden. "We doen het voor de jongeren. Zij zijn in ons land blijven trainen in functie van het BK. Ze kijken er echt naar uit", klonk voorzitter Mike Bogaert iets meer dan een week geleden.
...

Zondag 6 september zou in Koolkerke in het triatlon zowel de Memorial Kenneth Neyt als het Belgisch kampioenschap voor de jeugd plaatshebben. Triatlon Brugge Team, dat instaat voor de organisatie, had omwille van de coronapandemie lang twijfels of men de wedstrijden zou laten plaatsvinden. "We doen het voor de jongeren. Zij zijn in ons land blijven trainen in functie van het BK. Ze kijken er echt naar uit", klonk voorzitter Mike Bogaert iets meer dan een week geleden. Er zou worden gezwommen in de Damse Vaart nabij de Gemeneweidestraat in Koolkerke. Vorig dinsdag kwam er echter een tijdelijk zwemverbod in de zwemzone van de Damse Vaart. Er werd namelijk na mircoscopisch onderzoek een verdachte ernstige bloei van blauwalgen vastgesteld. Gezien die drijflaag met blauwalgen en de mogelijke gezondheidsrisico's die daar aan verbonden zijn, werd zowel recreatie als zwemmen in de Damse Vaart ten strengste verboden. Het stadslabo houdt wekelijks metingen over de volledige Damse Vaart en zij hebben vastgesteld dat deze drijflaag met bijhorende microbiologische verontreiniging heeft zien opschuiven vanaf Hoeke richting Brugge. "Omdat er momenteel geen stroming op het water zit, omdat er niet gespoeld wordt, hebben die blauwalgen in combinatie met het warme droge weer de kans gekregen om te bloeien", weet Gino Minnebo, coach van TBT. "Tien dagen geleden was het nog goed. Nu moeten we vierhonderd jonge triatleten diep ontgoochelen", zucht hij. "Na de vele inspanningen door COVID-19 om die wedstrijden er door te krijgen, krijgen we nu dit op ons hoofd. We zouden dit doen zonder sponsoring en inkomsten van de bar. De organisatie financieren kwam volledig uit onze eigen clubkas." Voorzitter Mike Bogaert: "Vanuit de Stad is er de vraag gesteld aan de beheerder van de waterwegen om dit probleem en de weelderige plantengroei - want deze draagt ook niet bij tot een verbetering van de situatie - aan te pakken maar dit is tot op heden nog niet gebeurd met de gekende gevolgen van dien waar we nu voor staan."Triatlon Brugge Team had ondertussen reeds een alternatief bedacht. Met de medewerking van het Brugse stadsbestuur wilden zij het zwemmen van de triatlon in de Brugse reien, langs de Langerei, laten plaatsvinden. Maar ook dit lijkt niet te lukken. "Ik wel iedereen van Stad bedanken die hiervoor enorme inspanningen heeft geleverd", benadrukt Minnebo. "Het was de bedoeling om in de reien te zwemmen en dan aan de hand van de resultaten de deelnemers anderhalf uur later hun wedstrijd langs het voorziene parcours te laten voortzetten. Maar vorige zondag stak de overvloedige regen ook daar een stokje voor. Er dienen nu tevens testen te gebeuren in die wateren, maar dit kan pas donderdag. Helaas is de tijd te kort om ook daar nog op te zitten wachten met de mogelijkheid dat we alsnog moeten annuleren een paar dagen voor de wedstrijd. Dat hebben we niet meer in overweging genomen en dan maar zelf de stekker eruit getrokken. Heel spijtig voor de atleten en de organisatie maar dit is pure overmacht."Het verbod in de Damse Vaart blijft van kracht tot de drijflaag uit de volledige zone is verdwenen en de concentratie aan gifstoffen via de nodige metingen voldoende laag is. "De waarden zijn momenteel nog altijd allesbehalve goed om het zwemmen opnieuw toe te laten", vindt Minnebo. Hij vreest zelfs dat er op termijn daar helemaal niet meer kan gezwommen worden. "Eenmaal er blauwalg in het water wordt ontdekt, krijg je het niet meer weg. Ik ben nu zestig jaar en zwem al sinds mijn 25ste in de Damse Vaart. Wij hadden daar nooit last van, maar volgend jaar zijn die algen daar terug. Bij het afsterven zakt dit naar de bodem, maar eens het opnieuw warmer wordt zijn ze daar opnieuw. Ik vrees in de toekomst echt voor alle sportmanifestaties die in en rond de Damse Vaart gehouden worden", besluit Gino Minnebo. (ACR)