Minister Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van onder andere sport, heeft op 25 augustus het sectorprotocol voor de rally's en klimwedstrijden in het kader van de Covid-19-crisis goedgekeurd.
...

Minister Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van onder andere sport, heeft op 25 augustus het sectorprotocol voor de rally's en klimwedstrijden in het kader van de Covid-19-crisis goedgekeurd.Dit betekent dat er nu, naast het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en het protocol voor organisatoren van sportevenementen en wedstrijden - Vlaanderen, een specifiek protocol is om rally's te organiseren in Vlaanderen.Dit betekent concreet dat de opgelegde beperkingen voor de Montebergrally van 30 augustus door West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé komen te vervallen. Let wel, er worden wel strenge maatregelen opgelegd aan de bezoekers.Iedere bezoeker moet zich online inschrijven en mag slechts per dag op één KP aanwezig zijn. Uiteraard dient men zich ook strikt te houden aan de opgelegde coronamaatregelen in de publiekszones die nauwgezet gecontroleerd zullen worden door de organisator.Verder is het dragen van een mondmasker verplicht en moet de sociale afstand gerespecteerd worden van wie niet tot je bubbel behoort. Het gebruik van handgel is nodig bij het binnen komen in de publiekszone."Is er gezondheidsrisico, luistert het publiek niet naar de aanmaningen van de organisator of politie, dan wordt de rally stilgelegd of gaat de wedstrijd op de KP niet door. Zo kunnen we zowel de gezondheid als het plezier van deze sport garanderen", besluit Carl Decaluwé.