TC Yper kende de voorbije jaren een ongeziene evolutie. "Een van onze bestuursleden kan dat mooi verwoorden", weet Yannick Ostyn. "Als we 20 jaar geleden een prijs pakten dan waren we super goed bezig, nu weten we al niet meer hoeveel prijzen we op één jaar gepakt hebben." De successen van de club deed ook het aantal leden stijgen. "We tellen nu 460 leden en dat zijn vooral spelers met een heel hoge competitieve ingesteldheid."
...