"Inderdaad, op maandag 30 april worden de drie vernieuwde buitenterreinen T1, T2 en T3 officieel ingehuldigd", vertelt Steven Verhelst, die met enorm veel goesting uitkijkt naar komende maandag. "Een delegatie van het gemeentebestuur en het schepencollege zal dan de terreinen inwijden door een eerste opslag te geven."
...