"Wij hebben momenteel een kleine 350 actieve leden", geeft voorzitter Tom Deprez mee. "Dat maakt dat we voor me...

"Wij hebben momenteel een kleine 350 actieve leden", geeft voorzitter Tom Deprez mee. "Dat maakt dat we voor meer speelgelegenheid voor de leden een oplossing gezocht hebben. Dat vonden we in een samenwerking met TC De Wilge. Onze leden kunnen spelen op hun terreinen in de buurgemeente Egem mits reservatie. Wel niet omgekeerd natuurlijk. Voor padel is iedereen welkom, lid of geen lid van onze club. Reservatie is noodzakelijk en wij hanteren democratische prijzen. Dit kan vanaf 1 juni met in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften."(WD)