Enkele maanden geleden wond Kurt Deklerck er geen doekjes om in Brugsch Handelsblad. "Mijn 250ste titel komt er sowieso in 2016", klonk het toe...