De Gymnastiekfederatie Vlaanderen omvat meer dan 320 aangesloten clubs en 130.000 leden uit tien regio's. De Algemene Statutaire Jaarvergadering van de Gymnastiekfederatie werd het voorbije weekend, zij het online, vertegenwoordigd door 83 turnclubs.
...

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen omvat meer dan 320 aangesloten clubs en 130.000 leden uit tien regio's. De Algemene Statutaire Jaarvergadering van de Gymnastiekfederatie werd het voorbije weekend, zij het online, vertegenwoordigd door 83 turnclubs.Tijdens de nieuwe vergadering werden onder meer de nieuwe clubs voorgesteld, het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020 goedgekeurd. Daarnaast was er ook de verkiezing van de Raad van Bestuur voor de komende beleidsperiode van vier jaar.De Raad van Bestuur van Gymfed bestaat uit tien personen aangevuld met de directieleden. Zoals in de statuten bepaald worden de kandidaten verkozen door de algemene vergadering van de Gymnastiekfederatie waar de clubs deel van uit maken. Er waren zeven mandaten vacant, waarvan de voorzitter en ondervoorzitter op functie werden verkozen..Met de verkiezing van de nieuwe bestuurders werd afscheid genomen van voorzitter Gilbert Vercammen en ondervoorzitter Joanna Van Hooydonck. In hun plaats komen Peter Frederickx uit de Diestse turnkring als nieuwe preses en Paul Standaert van WIK Oostende als ondervoorzitter. Verder zetelen in het bestuur als bestuurder uit onze provincie Ilse Vanhoorelbeke als voorzitter van de Koninklijke Turnkring Rust Roest Brugge, Tom Vlaeminck (Vaste Vuist Lauwe) en Lynn Van den Berghe (Gym Izegem).(ACR)