Er werden enkele kleine wijzigingen aangebracht ten opzichte van vorige edities. Vorig jaar moest de volledige Sint Georges' Day wandeling gelopen worden. "Dit jaar wordt slechts van het breedste gedeelte gebruikgemaakt en komt men sneller op het z...