Het Brugse atletiekfenomeen - hij liep nog wedstrijden toen hij al ver in de negentig was - werd ...