Het gaat om twee totaal verschillende tornooien. Het ene is een tornooi dat elke drie maanden doorgaat in Engeland maar Deklerck heeft er nog nooit aan deel genomen. Het eerste tornooi is 'The...