Bij de deelnemers was de roep dan ook duidelijk hoorbaar: "Wanneer gaan die vervu...

Bij de deelnemers was de roep dan ook duidelijk hoorbaar: "Wanneer gaan die vervuilers het nu eens begrepen hebben dat iedereen baat heeft bij een propere omgeving, zowel mens als dier? Daar behoren ook het strand en de aanpalende duinen toe."De juiste cijfers, wat het aantal deelnemers betreft en het opgehaalde aantal kg zwerfvuil, worden later medegedeeld door de organisatie. (EDK) Foto EDK Foto EDK