"Delfine kon niet anders dan luisteren naar haar korpsoverste bij de politie en naar haar werk gaan, anders riskeerde ze een tuchtstraf", luidde het vonnis van het tribunaal. "Het was de controlearts die niet meer wilde wachten tot Persoon wel een controle kon ondergaan."
...