In maart beslisten Volley Belgium, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles om alle volleybalcompetities op Belgisch grondgebied met onmiddellijke ingang stop te zetten. Het seizoen 2019-2020 kent door het coronavirus geen kampioenen, wel werden er op basis van het eindklassement op 11 maart stijgers en dalers aangeduid.
...

In maart beslisten Volley Belgium, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles om alle volleybalcompetities op Belgisch grondgebied met onmiddellijke ingang stop te zetten. Het seizoen 2019-2020 kent door het coronavirus geen kampioenen, wel werden er op basis van het eindklassement op 11 maart stijgers en dalers aangeduid.Na een raar seizoen zal ook het volgende niet meteen normaal aanvoelen. Er staat immers een heuse competitiehervorming op het programma. Eerst en vooral zullen de namen van de competities van alle niveaus veranderen. "Dat moet voor meer duidelijkheid zorgen", legt Geert De Dobbeleer, algemeen directeur topsport van Volley Vlaanderen uit. "Nu kon elke provincie andere benamingen gebruiken en konden ze zelfs andere reglementen hanteren. Die vrijheid is voorbij."Daarnaast hadden de vrouwen tot en met dit seizoen een niveau minder dan de mannen. Daar komt nu een einde aan. "We willen de vrouwen- en de herencompetitie zo snel mogelijk gelijk trekken", legt De Dobbeleer uit. "De dames krijgen met de toevoeging van eerste nationale zo ook vier nationale niveaus. Dat is veel logischer, want er doen meer vrouwen dan mannen aan volleybal. De verhouding van het ledenaantal is zo'n 70% tegenover 30%. Vanaf niveau vijf gaat het overigens om provinciale reeksen." Voor de vrouwen geldt komend jaar wel als een soort overgangsseizoen. Door het extra niveau zal het aanvankelijk nog zoeken zijn wat het ideale aantal teams op elk niveau is. Volley Vlaanderen verwacht daarom dat de transformatie pas in het seizoen 2021-2022 volledig voltooid zal zijn.In de Liga, de allerhoogste volleybalklasse, verandert er voorlopig niks. Al zegt De Dobbeleer dat ze "op termijn wel van acht naar tien teams willen gaan om de competitie leefbaarder te maken". In eerste nationale bij de heren is het de bedoeling om het seizoen 2020-2021 met 24 teams aan te vatten. Vorig seizoen waren dat er nog 16. De 24 ploegen worden verdeeld in twee poules. Vorig seizoen steeg het aantal teams in eerste nationale al van 12 naar 16.Met extra ploegen op nationaal niveau is het de bedoeling om op termijn meer doorstroom naar hogere niveaus te verzekeren. "We gaan een basisregel invoeren die zegt dat de kampioen op elk niveau sowieso stijgt als die voldoet aan de eisen van de hogere reeks. Die regel moet er ook voor zorgen dat de laatste in de stand zeker daalt. Dat was nu niet altijd het geval. Zo willen we op termijn een mooie piramide krijgen waarin teams vanuit hun eigen regio kunnen doorgroeien naar een hoger niveau."Voorlopig bestaan er vanaf komend seizoen dus zowel bij de mannen als bij de vrouwen negen niveaus. "Al is het zo dat niet elke provincie een promo 5 zal hebben. Dat is afhankelijk van het aantal leden. Al we dat zien groeien, is er op termijn wel een uitbreiding naar tien of meer niveaus mogelijk."Tot slot: sinds 8 juni is indoor volleyballen weer toegestaan. Volley Vlaanderen gaat er dan ook van uit dat de competitie gewoon zoals gepland in september kan starten. "We volgen de regels qua toeschouwersaantallen nauwgezet op, maar zo'n beperking zal maar voor weinig clubs gevolgen hebben. Enkel teams uit de Liga, zoals Knack Roeselare en Volley Menen zullen daar hinder van ondervinden."De Dobbeleer verwacht dat de financiële gevolgen voor de clubs zullen meevallen als er sprake is van een tijdige opstart van de competitie. "Elke club heeft zich al opnieuw ingeschreven. Alle competities zijn al volzet voor komend seizoen. Voorlopig lijken de gevolgen dus miniem, toch voorziet Volley Vlaanderen voor de start van de nieuwe competitie sowieso enkele steunmaatregelen voor alle clubs op alle niveaus. Verdere details volgen nog."