Brugge wil nieuwe atletiekpiste voor EK voor juniores in 2025

De huidige, verouderde ateltiekpiste in Assebroek. (foto JVM)
Stefan Vankerkhoven

In een open brief aan Sport Vlaanderen vraagt het stadsbestuur om dringend werk te maken van de heraanleg van de atletiekpiste in Assebroek. Diverse atletiekverenigingen snakken hiernaar en Brugge wil graag in 2025 het EK voor juniores op die piste organiseren.

Het is Sport Vlaanderen en de Stad al een aantal jaar bekend dat de piste gerenoveerd moet worden. “Volgens de samenwerkingstraditie Sport Vlaanderen Brugge en Stad Brugge werd bij het begin van de legislatuur afgestemd dat we daarin elk de helft betalen”, vertelt sportschepen Franky Demon.

“Sport Vlaanderen raamde de kost van een nieuwe Mondo-piste op 1,2 miljoen euro. Als Stad schreven we de helft van dat bedrag in onze meerjarenplanning in en zetten we het ook als prioritaire beleidsdoelstelling voor sport in het beleidsprogramma 2019-2024.”

Masterplan

Maar toen Brugge en Sport Vlaanderen in gesprek traden over de uitvoering van de plannen, kwam van Sport Vlaanderen en Howest de vraag om eerst een nieuw masterplan op te maken die de toekomst van de hele site bepaalt. Howest heeft de intentie om er uit te breiden met haar sportopleidingen.

Sport Vlaanderen wil Brugge verder uitbouwen als het sportinnovatiecentrum van Vlaanderen. Het belang van de Stad zit vooral in infrastructuur voor lokale clubs, zoals de atletiekclubs.

Onvoldoende middelen

“We zijn akkoord gegaan en hebben zelfs een derde betaald van dat masterplan, om vooruit te kunnen met de renovatie van de atletiekpiste”, vervolgt Franky Demon. “Maar nu dat plan is afgerond, blijken er onvoldoende middelen om het te realiseren bij Sport Vlaanderen.”

“Wij houden ons woord als Stad: de stedelijke middelen voor de atletiekpiste liggen bij ons vast. Bij de administratieve afsluiting van 2021 heeft onze sportdienst het voorziene bedrag van 600.000 euro voor de atletiekpiste overgedragen naar het volgende boekjaar. Net als in 2020 bleef dat budget onaangeroerd.”

Engagement

Omdat er momenteel onvoldoende middelen zijn voor uitbouw van de campus, kijkt Brugge uit naar alternatieve exploitatiemodellen en financieringsvormen. In dat licht bracht een Brugse delegatie een bezoek aan de Corda Campus in Hasselt.

“Gelukkig is er bij de drie partijen nog steeds een warm engagement om samen verder te bouwen aan een vooruitstrevende sportcampus. Maar er is nog geen concreet financieel plan of intern gedragen voorstel”, zucht Franky Demon. Het stadsbestuur vraagt daarom aan Sport Vlaanderen om de realisatie van atletiekpiste te versnellen.

Rond de tafel zitten

“Wat er op Vlaams niveau reeds vastgelegd was qua financiële middelen voor Sport Vlaanderen Brugge is ons niet bekend. Ik hoop dat de minister snel beslist. Want wij willen de atletiekpiste in elk geval loskoppelen van dat totaalplan, wat ook al vroeger werd afgesproken, en vooruitgaan met de middelen die er zijn, ten gunste van de lokale atletiekclubs en met oog op een EK voor juniores in 2025. Daarvoor hebben we een kwalitatieve atletiekpiste nodig. We moeten stoppen met studeren en die piste snel realiseren”, aldus de sportschepen.

Het Brugs stadsbestuur vraagt daarom in een open brief aan Sport Vlaanderen om de realisatie van atletiekpiste te versnellen. “Dat heeft niet enkel voordelen voor de atleten, maar vermijdt ook dat we als Stad de komende jaren door budgettaire krapte, onder andere door de impact van corona, het voorziene budget anders moeten bestemmen.”

“De concrete realisatie van de atletiekpiste kan een katalysator zijn voor verdere uitwerking van het masterplan”, aldus burgemeester Dirk De fauw. Hij wil samen met zijn sportschepen graag eerstdaags rond de tafel zitten met de bestuursleden van Sport Vlaanderen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.