Brugge dringt bij Sport Vlaanderen aan op steun voor renovatie atletiekpiste

De atletiekpiste in Assebroek moet drignend vernieuwd worden.
Stefan Vankerkhoven

In een open brief aan Sport Vlaanderen vraagt het Brugs stadsbestuur om dringend werk te maken van de heraanleg van de atletiekpiste in Assebroek. Diverse atletiekverenigingen snakken hiernaar en Brugge wil graag in 2025 het EK voor juniores op die piste organiseren.

De Brugse stadskas heeft al sinds 2020 geld opzij gelegd om dit project te realiseren, maar rekent ook op de financiële een ruggensteun van Vlaanderen.

Onaangeroerd

“Bij de administratieve afsluiting van 2021 heeft onze sportdienst het voorziene bedrag van 600.000 euro voor de atletiekpiste overgedragen naar het volgende boekjaar. Net als in 2020 bleef dat budget dus onaangeroerd. Vandaar dit schrijven”, stelt sportschepen Franky Demon.

“Als stadsbestuur kennen we al langer de nood aan renovatie van de atletiekpiste op de site Sport Vlaanderen. Diverse lokale Brugse clubs maken er gebruik van. Er worden ook regelmatig atletiekkampioenschappen georganiseerd, hoofdzakelijk door Olympic Brugge samen met de VAL.”

Engagement

Burgemeester Dirk De fauw vult aan: “We engageerden ons als bestuur om, samen met Sport Vlaanderen, werk te maken van deze dringende renovatie teneinde kwalitatieve sportinfrastructuur te kunnen blijven aanbieden, zowel voor de Brugse gebruikers als de atleten die vanuit heel Vlaanderen en België afzakken voor kampioenschappen.”

“Geheel volgens de traditie van langlopende samenwerking namen we 50 procent van de raming van de projectkost (1,2 miljoen euro voor een Mondo-piste) op in onze meerjarenplanning.”

Masterplan

Op vraag van Sport Vlaanderen en Howest werd, vooraleer over te gaan tot renovatie, een nieuw masterplan opgemaakt voor de site Sport Vlaanderen Brugge. De Stad toonde zich volgens Franky Demon een trouwe partner en besloot extra budget te voorzien om een derde van de kost van dit masterplan te financieren.

Het masterplan is intussen gerealiseerd. De Stad nam intussen contact met de Europese atletiekfederatie om samen met Sport Vlaanderen, Olympic Brugge, VAL en Golazo Sports te kandideren voor een EK voor juniores in 2025. De voorwaarde daarvoor is evenwel een kwalitatieve piste.

Geen geld?

Uit de gesprekken bij de oplevering van het masterplan vernam burgemeester Dirk De fauw dat er momenteel onvoldoende middelen zijn voor uitbouw van de campus. Daarom kijkt Brugge uit naar alternatieve exploitatiemodellen en financieringsvormen. In dat licht braxcht een Brugse delegatie een bezoek aan de Corda Campus in Hasselt.

“Gelukkig is er bij de drie partijen nog steeds een warm engagement om samen verder te bouwen aan een vooruitstrevende sportcampus. Maar er is nog geen concreet financieel plan of intern gedragen voorstel”, zucht Franky Demon. Het stadsbestuur vraagt daarom aan Sport Vlaanderen om de realisatie van atletiekpiste te versnellen.

Krapte

“Dat heeft niet enkel voordelen voor de atleten, maar vermijdt ook dat we als Stad de komende jaren door budgettaire krapte (onder andere door de impact van Covid) het voorziene budget anders moeten bestemmen. De concrete realisatie van de atletiekpiste kan een katalysator zijn voor verdere uitwerking van het masterplan”, aldus Dirk De fauw. Hij wil samen met zijn sportschepen graag eerstdaags rond de tafel zitten met de bestuursleden van Sport Vlaanderen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.