Het parcours werd op vele plaatsen gewijzigd zodat het comfortabeler liep en men had er ook voor gezorgd dat op alle plaatsen van het parcours leuke muziek te horen was, ...