Bij de start van de persconferentie werden de onlangs overleden secretaris Jim Laevens en bestuurslid Johan Delbeke in herinnering gebracht. De kerstcorrida heeft een aardige re...

Bij de start van de persconferentie werden de onlangs overleden secretaris Jim Laevens en bestuurslid Johan Delbeke in herinnering gebracht. De kerstcorrida heeft een aardige reputatie voor groot en klein. "Aan de reeksenindeling werd niet gesleuteld. Wel is het zo dat de deelnemers aan o. m. de vijf en vijftien kilometer dwars door de brandweerkazerne lopen. Een vriendengroep nam het initiatief tijdens de corrida in de kazerne een fuif te organiseren."Ander nieuwtje in het geheel is dat de shirt die er elk jaar was voor alle deelnemers, vervangen wordt door een sjaal of muts. Directeur Saar Deleu van de school De Sam: "Wij zijn gelukkig met dit groots initiatief. De opbrengst is opnieuw voor de scholen De Kim en De Sam. Ik dank de vele vrijwilligers voor hun inzet." Burgemeester Claude Croes rondde af met o.m. te vertellen over de extra veiligheidsmaatregelen.(MV - Foto MV)