Zaterdag 28 november, 2020

Nieuws uit Oostnieuwkerke

AZ Delta heeft van de federale overheid voor de provincie West-Vlaanderen de erkenning gekregen voor het uitbouwen van een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Op dit moment bestaan er dergelijke centra in Gent, Brussel en Luik, maar het is de bedoeling dat er in elke provincie zo'n centrum komt in een nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis, politie, parket en de federale subsidiërende overheid.

Aquafin ontwikkelde een nieuw procedé waarbij neerslag die op een wegdek valt via de onderfundering van de weg in de bodem kan sijpelen. De nieuwe techniek wordt voor het eerst toegepast in de Slijperstraat in Oostnieuwkerke. Dat haalt daarmee meteen een Vlaamse primeur binnen.

Niet één, maar twee absolute toppers volgen Niels Destadsbader op als derde West-Vlaams Ambassadeur. De eer en de enorme erkenning gaat in dit bijzondere coronajaar 2020 naar artiest Wim Opbrouck en verpleegkundige Saghine Lampaert. Hij een rasacteur, presentator en West-Vlaming pur sang, zij een heldin van de zorg met die heerlijke West-Vlaamse tongval. "Dat we dit kunnen delen, maakt het nog zoveel sterker", zijn beide winnaars uitermate trots.

Met bijna 900 besmette bewoners in de West-Vlaamse woonzorgcentra en 360 personeelsleden met covid-19 blijft de druk op de ouderenzorg in onze provincie ontzettend hoog. De grote stijgingen in de cijfers lijkt wel achter de rug, maar een forse daling zit er voorlopig niet in. In Oost-Vlaanderen is de situatie echter nog een pak erger: daar blijven de coronabesmettingen onder bewoners oplopen.

Een innige moeder-dochterband, gebouwd op alle levenslessen die mama Carine Saenen doorworstelde. "Ze heeft moeten knokken om te staan waar ze nu staat, maar nooit heeft ze ingeboet aan liefde en warmte. Dáárom verdient mijn mama een bloemetje", zegt Evelyne Dehaene.

Wie volgt Niels Destadsbader op als West-Vlaams Ambassadeur? In samenwerking met Radio 2, Focus-WTV en de provincie verkiezen we voor de derde keer deze West-Vlaamse vaandeldrager. Een professionele vakjury buigt zich op 20 november over deze vraag. Maar ook jouw stem doet ertoe beste lezer. Wat is jouw top 3?

Het coronavirus blijft wild om zich heen slaan in de woonzorgcentra in Vlaanderen. Vooral in Oost-Vlaanderen en Antwerpen ligt de tol bijzonder hoog, maar ook onder bewoners in West-Vlaamse woonzorgcentra loopt het aantal besmettingen verder op. Het aantal overlijdens als gevolg van corona kende dit weekend bovendien een forse piek tijdens de tweede golf en ligt vijf keer hoger dan het gemiddelde de voorbije jaren.

De daling in de coronacijfers van de West-Vlaamse woonzorgcentra zet zich niet door. Ondanks het voorzichtig goede nieuws begin deze week blijkt het aantal besmettingen bij zowel bewoners als personeelsleden opnieuw toe te nemen. Ook elders in Vlaanderen krijgt corona almaar meer greep op de rusthuizen.

Er is voorzichtig goed nieuws uit de West-Vlaamse woonzorgcentra. Uit de cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen bij bewoners en personeel afneemt. Wel vielen er dit weekend twaalf overlijdens te betreuren onder rusthuisbewoners. In Oost-Vlaanderen en Antwerpen houdt het coronavirus wel nog altijd lelijk huis in de woonzorgcentra.

Ook in tijden van corona en zéker nu gaat De Krant van West-Vlaanderen op zoek naar dé Krak van jouw gemeente. Al voor de twaalfde keer zet deze krant mensen in de bloemetjes die het voorbije jaar het verschil gemaakt hebben. Wie verdient de ultieme erkenning in jouw gemeente?

West-Vlaanderen voert tijdens de herfstvakantie een mondmaskerplicht in op de zeedijk. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé donderdag na overleg met alle West-Vlaamse burgemeesters. De regel geldt enkel voor de zones van de zeedijk binnen de bebouwde kom. Daarnaast worden alle deur-aan-deuractiviteiten rond Halloween of andere festiviteiten verboden.

Het aantal coronabesmettingen in de West-Vlaamse woonzorgcentra blijft voorlopig enkel stijgen. Op woensdag 28 oktober zijn 543 bewoners in woonzorgcentra positief bevonden op het virus, bij 150 anderen is een sterk vermoeden van covid. Ook het personeel wordt almaar vaker getroffen. In Oost-Vlaanderen en zeker in Antwerpen is de situatie echter nog ernstiger.

Het aantal rusthuisbewoners en personeelsleden in West-Vlaamse woonzorgcentra dat besmet raakt met het coronavirus blijft stijgen. Uit de nieuwe weekendcijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat 642 bewoners positief testten of dat er een vermoeden van covid is. Maar wat het meest zorgen baart: het aantal overlijdens in de woonzorgcentra kent de afgelopen dagen een enorme stijging.

Ook in het hoger onderwijs moeten dringend strengere maatregelen komen, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V). Hij pleit ervoor om ook in West-Vlaanderen code rood te hanteren. "De studenten zijn de leeftijdsgroep met het hoogste aantal besmettingen. We moeten er alles aan doen op onze ziekenhuizen en economie te redden."