Unieke relaxatieruimte in Oostendse basisschool De Groeiboom

Juffen Caroline (voorgrond) en Lieselotte en directeur Nicolas Vanhaverbeke, samen met enkele leerlingen in de nieuwe relaxatieruimte van de Groeiboom.©Peter MAENHOUDT
Juffen Caroline (voorgrond) en Lieselotte en directeur Nicolas Vanhaverbeke, samen met enkele leerlingen in de nieuwe relaxatieruimte van de Groeiboom.©Peter MAENHOUDT
Gillian Lowyck

In basisschool De Groeiboom in de Hendrik Serruyslaan is er een unieke relaxatieruimte ingericht voor hoogbegaafde kinderen. Ze kunnen er ontspannen en aan kinderyoga te doen. Met succes, want de kinderen hebben er veel baat bij.

De relaxatieruimte werd ingericht in de kelder van de school. “Zeven tot tien kinderen kunnen er samen ontspannen”, vertel directeur Nicolas Vanhaverbeke. “Het is er speciaal heel rustig ingericht. Een groene muur, yogamatjes, een mooie vloer,…”

De relaxatieruimte is een uniek project binnen de schoolmuren. “We werden de laatste jaren geconfronteerd met kinderen die een leervoorsprong hebben, of die hoogbegaafd zijn. Er is heel wat voorzien voor kinderen die onderpresteren, maar voor kinderen die voorlopen is er weinig. Vroeger gaf men dan eens een moeilijkere oefening en daarmee was de kous af.”

“Naar schatting 16 procent van de leerlingen heeft een leervoorsprong, maar dat blijft vaak onder de radar. Als het kind zich goed in zijn vel voelt en altijd tienen haalt, is er geen probleem natuurlijk. Maar er zijn ook kinderen die het wél moeilijk hebben. Ze vervelen zich in de klas, of onderpresteren. Ze denken vaak anders en daardoor is er onrust in hun hoofd. Hoofdbegaafdheid kan je vaak detecteren rond de tweede kleuterklas, wij gaan nu aan de slag met kinderen uit de lagere school.”

Samen Slimmer Groeien

De school werkt samen met Samen Slimmer Groeien, het Oostendse expertisecentrum voor hoogbegaafdheid. “We gingen op zoek naar leerkrachten met bijzondere vaardigheden en startten verschillende trajecten op”, gaat de directeur verder. “Een daarvan is de relaxatieruimte en de kinderyoga.”

In de relaxatieruimte gaan twee juffen aan de slag met de leerlingen. “Een sessie duurt ongeveer dertig tot vijftig minuten. Maximum zes leerlingen volgen de relaxatie. We betrekken er ook andere leerlingen bij en gaan het gesprek aan. Sommige kinderen geven aan het dat het niets voor hen is, dat is prima. Anderen staan er eerst niet voor open, later dan weer wel.”

Communicatie met ouders

De communicatie met de ouders is voor de school ook heel belangrijk. “Heel wat ouders met een kind met een leervoorsprong zitten met vragen. We zorgen daarom voor een dagelijks aanspreekpunt op de school. We willen geen concentratieschool zijn, maar wel de maatschappelijke realiteit zo goed mogelijk weergeven.”

De ruimte is sinds begin dit schooljaar in gebruik. “We merken het verschil. Kinderen die emotioneel erg in de knoop liggen met zichzelf, hebben hier baat bij.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.