Frans Lignel overhandigt persoonlijk schoolarchief aan De Vlam

Frans Lignel, voorzitter van heemkring Flambertus, overhandigt eigen archiefstukken aan directeur Kris Devloo.© EG
Frans Lignel, voorzitter van heemkring Flambertus, overhandigt eigen archiefstukken aan directeur Kris Devloo.© EG
Redactie KW

Directeur Kris Devloo van de Vrije School De Vlam in Vlamertinge mag een bijzondere schenking in ontvangst nemen. De voorzitter van heemkring Flambertus, Frans Lignel, draagt zijn persoonlijke schoolarchief over aan de school. “Voor de school is dit een mooie aanvulling op het huidige archief”, zegt directeur Kris Devloo.

Frans Lignel schenkt zijn persoonlijk schoolarchief aan de Vrije School, de toenmalige Sint-Jozefschool, waar hij zelf schoolliep en dit als aanvulling van het in opbouw zijnde schoolarchief. “Dit bronnenmateriaal vormt de neerslag van meer dan 50 jaar documenten verzamelen”, vertelt Frans Lignel.

“Het archief bestaat uit drie bomvolle dozen. Het omvat behoorlijk wat ongepubliceerd materiaal. De oorsprong van dit onbekende archief ligt bij meester Jozef Van Elslande, oppermeester van de jongensschool tot 1940. Hij is de verzamelaar geweest van het overgrote gedeelte van dit archief.”

Schoolgeschiedenis

“Mijn schoonvader, wijlen Georges Platteau, was lid van het schoolbestuur én burgemeester van Vlamertinge van 1971 tot 1976”, vervolgt Frans Lignel. “Dat waren net de jaren waarin de school het moeilijk had. Tijdens die jaren werden heel wat belangrijke beslissingen genomen die nu nog hun weerslag hebben in de school. Denk maar aan het mosselsouper dat in 2021 aan zijn 50ste editie toe is. Alle materiaal is dus over de generaties heen goed bewaard gebleven, maar is wel in privébezit. Dat wil ik nu uit handen geven en overdragen aan de school.”

Dankzij deze schenking verruimt de school het eigen schoolarchief. “Met deze uiterst gulle schenking krijgen we steeds meer zicht op het voorbije reilen en zeilen van zowel de vroegere katholieke jongens- als meisjesschool in Vlamertinge en de wijkafdeling in de Brandhoek”, aldus Kris Devloo.

Plannen en bestekken

“Wat voor velen niet meer dan een stapel oud papier lijkt, betekent een aanvulling of kan zelfs een nieuw inzicht op de geschiedenis van de school opleveren. Zo zitten er heel wat originele klasfoto’s in het geschonken archief, de oudste dateren van 1911.”

Ook het volledige dossier rond de aankoop van de grond, de bestekken, de plannen en de aanbesteding van de Brandhoekschool zitten erbij. “Merkwaardig is dat er ook een plan bijzit waar de Brandhoekschool er als een bungalow uitziet. Heel waardevol is een schriftje met de dienststaten van de onderwijzeressen in de Mariaschool vanaf 1923. Maar pronkstuk is wel het origineel, met het handgeschreven document van aanneming van de jongensschool door de gemeente, gedateerd op 2 december 1895.”

Bronnenmateriaal

“Niet alleen de school, maar ook het archief zelf kent een boeiende geschiedenis”, vertelt Kris Devloo. “Toen ik hier elf jaar geleden directeur werd, bestond het schoolarchief niet eens. Alles is eigenlijk begonnen met de herdenking van ‘90 jaar jongensschool’ in 2016. Toen werden heel wat activiteiten georganiseerd over dit thema.

“Ik werd ook gevraagd door de heemkring om een themanummer te schrijven voor hun tijdschrift. Maar daar heb je wel bronnenmateriaal voor nodig. Op de schoolzolder vond ik wel een en ander. Maar de rijkste verhalen hoorde je bij mensen thuis. Door veel zoeken, rondvragen, interviews en onderzoek heb ik toch al heel wat materiaal bijeengesprokkeld.”

Het huidige schoolarchief beslaat de periode 1840-2020 en omvat een fotocollectie, krantenknipsels, overlijdensberichten van leerkrachten, dossiers van de projecten en activiteiten die de school heeft georganiseerd, de schooladministratie, het schoolblaadje ‘De Toekomst’, brei- en knutselwerkjes, puntenboeken, aanwezigheidsregisters, enzovoort. “Toppers zijn de verslagen van de personeelsvergaderingen van de meesters in de jongensschool vanaf kort na de Eerste Wereldoorlog tot ver in de jaren 60. De hiërarchie onder de meesters is een van de zaken die daar duidelijk uit blijkt.”

Schoolbel

“Het mooiste stuk vind ik nog altijd de oude schoolbel”, getuigt directeur Kris. “Deze schoolklok dateert van 1840 en moet vermoedelijk gehangen hebben in de voormalige meisjesschool, gelegen in de Cerfwijk. Daarna verhuisde deze klok naar de voormalige Brandhoekschool. Bij de afbraak van die Brandhoekschool moet deze klok verhuisd zijn naar de voormalige directeurswoning voor de jongensschool. Daar werd deze klok teruggevonden. Ze hangt nu terug aan de vroegere meisjesschool.”

Om alles te inventariseren, hebben we nog heel wat werk voor de boeg. Alle materiaal moet nog gecatalogiseerd en gedigitaliseerd worden. Daarna gaan we inzetten op een goede ontsluiting van het archief en het digitaliseren van de fotocollectie, zodat de Vlamertingenaar ervan kan meegenieten.”

Frans Lignel, ook voorzitter van de heemkring Flambertus, is tevreden: “We vinden het zeer belangrijk dat dit stukje onderwijsgeschiedenis van Vlamertinge goed bewaard wordt en we zijn blij dat we hiervoor kunnen samenwerken met de school.”

Oproep

De collectie van het Vlamertingse schoolarchief breidt nog steeds uit, maar is nooit compleet. Liggen er op jouw zolder puntenboeken, schriften, nieuwjaarsbrieven, processiekleren, klasfoto’s, allerlei breiwerkjes, of zelfs verhalen die een beeld geven van het leven in de vroegere jongens- of meisjesschool? Help de collectie van het schoolarchief aan te vullen. Je kan hiervoor contact opnemen met directeur Kris Devloo via kris.devloo@telenet.be . (EG)

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten