Directeur Joost Dendooven verlaat basisschool Mozaïek: “Altijd al geboeid door digitalisering”

©Davy Coghe Davy Coghe
©Davy Coghe Davy Coghe
Redactie KW

Na vijftien jaar verlaat directeur Joost Dendooven (46) op 5 maart basisschool Mozaïek in Sint-Kruis. Hij wordt pedagogisch begeleider digitale didactiek en leerondersteuner digitalisering bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

“Ik zal deel uitmaken van een expertencel die scholen ondersteunt in de digitale transformatie”, opent de Beernemnaar het gesprek. “Het is de bedoeling dat ik leerkrachten begeleid in het verrijken van hun leeromgeving met digitale tools. Digitaliseren blijft in veel scholen nog te vaak steken in een soort laptopcultuur voor de oudere kinderen.”

“Het is belangrijk dat vanaf de start van de schoolloopbaan van een kind iets opgebouwd wordt. Vanuit de expertise die ik door de jaren heen heb opgebouwd, wil ik hieraan meewerken.”

“KOV wil in de toekomst scholen intensief begeleiden om een visie op digitalisering te ontwikkelen en de leraren ook helpen om te reflecteren over de digitalisering van de leeromgeving.”

Mooi project

“ICT moet in de eerste plaats de kinderen ten goede komen en het leerproces ondersteunen. Het is nodig om de marketing te doorprikken en uitsluitend te kiezen voor wat goed is voor het lerende kind.”

“Ik ben heel blij met de uitdaging en ook met de kans die ik krijg om mee te werken aan dit mooie project. Ik kan nu mijn expertise ten dienste stellen van het onderwijsveld.”

Joost Dendooven is niet te beroerd om toe te geven dat hij de warmte van zijn school zal missen. “Ik heb in de 15 jaar dat ik hier directeur was heel wat warmte gevoeld in deze school. De authenticiteit en de dynamiek van mijn team zal ik niet snel vergeten.”

“We vormden samen een hechte groep die iets opgebouwd heeft. Onze zorg voor alle leerlingen, maar in het bijzonder voor kansarme en leerbedreigde kinderen was altijd de hoeksteen van onze schoolwerking. Ook op de samenwerking met de lokale verenigingen en op de vele initiatieven om het welbevinden van alle kinderen te bevorderen, ben ik heel fier.

“Het wordt wennen maar ik kijk uit naar deze nieuwe stap in mijn onderwijscarrière. Ik zal de komende jaren met veel enthousiasme leraren en directies coachen en begeleiden want corona heeft enerzijds aangetoond hoe belangrijk ICT is in het hele leerproces maar anderzijds heeft het virus ook onze digitale achterstand blootgelegd.”

Plots, niet onverwacht

Het vertrek van de directeur van basisschool Mozaïek is vrij plots maar toch niet helemaal onverwacht. “Mijn liefde voor digitalisering was al langer bekend en de school was op de hoogte van mijn mogelijke overstap. Het schoolbestuur is druk bezig met de zoektocht naar een waardige opvolger. Ik weet zeker dat mijn school straks in goede handen zal zijn”, zegt Joost Dendooven. (PDC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.