Dinsdag 7 april, 2020

Nieuws uit Olsene

Dit seizoen worden er geen kampioenstitels toegekend in het Belgische volleybal. De geplande hervorming voor de competitie 2020-2021 wordt wel doorgevoerd. En dat brengt een aantal verschuivingen met zich mee. Een overzicht, met meteen ook al de nieuwe namen van de reeksen erbij.

Het college van burgemeester en schepenen nam de princiepsbeslissing om een gemeentelijk steunfonds #ZulteSteunt op te zetten. Naast het platform #ZulteHelpt wil het gemeentebestuur daarmee de lokale actoren bijstaan die getroffen worden door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Er zal een budget van 300.000 à 400.000 euro voorzien worden voor dat steunfonds.

Terry Van Hoecke (58), de uitgeweken kunstpottenbakster uit Olsene, is verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen in haar nieuwe thuis in Frankrijk. Terry woont pas sinds vorig jaar officieel in La Chaume, een klein dorpje in het oosten van Frankrijk. Ze komt er wel al 14 jaar lang elke zomer in haar buitenverblijf en heeft zich dus al goed ingeburgerd.

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen al om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.

In navolging van de beslissing om alle indoorvolleybalactiviteiten voor het seizoen 2019-2020 definitief stil te leggen, werd er door Volley Belgium en Volley Vlaanderen een beslissing voor komend beachvolleybalseizoen genomen.

Basketbal Vlaanderen beslist om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct en definitief te staken.

In overleg tussen Volley Belgium, dat zaterdag al de volleybalcompetitie in heren Liga A stopzette, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles werd beslist om alle competities op Belgisch grondgebied met onmiddellijke ingang stop te zetten voor de rest van het seizoen 2019-2020.

De site Vandewiele, gelegen langs de rijksweg, staat er in de deelgemeente Olsene al vele jaren vervallen bij. Het onkruid groeit en een nieuwe bestemming laat op zich wachten. Dat begint sommigen op de heupen te werken.

Toneelvereniging 't Olsenaarke zou 'Gevangene Ontsnapt', een klucht die zich afspeelt in een vrouwengevangenis, brengen. Donald Litière zou regisseren en Luuk Hoedemaeckers schreef het stuk. Er werd nog een nieuwe datum gezovht voor de voorstellingen, maar de voorzitter van 't Olsenaarke Luc Ameye laat weten dat alles afgelast werd.

Vandaag raakte al bekend dat in onze hoogste basketbalklasse, de Euromillions Basket League, niet meer zal gebasket worden tot begin april, daarnet werd beslist om alle competities stil te leggen tot en met 31 maart.

Het percentage bedrijfswagens is in West-Vlaanderen opnieuw gestegen, maar meer en meer mensen combineren de auto met de fiets of het openbaar vervoer. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van Acerta.