https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/
Overlegcomité

Overlegcomité

Overlegcomité

Het Overlegcomité is een instelling waarin de verschillende Belgische regeringen vertegenwoordigd zijn. Belangrijkste doel: op regelmatig basis overleggen en conflicten te voorkomen.  Er zetelen evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen in het Overlegcomité. Zowel leden van de federale regering als van gemeenschappen en gewesten zijn aanwezig bij zittingen. Het Overlegcomité werd vooral bekend tijdens de Covid19-crisis.

Info

Het Overlegcomité is een instelling waarin de verschillende Belgische regeringen vertegenwoordigd zijn. Belangrijkste doel: op regelmatig basis overleggen en conflicten te voorkomen.  Er zetelen evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen in het Overlegcomité. Zowel leden van de federale regering als van gemeenschappen en gewesten zijn aanwezig bij zittingen. Het Overlegcomité werd vooral bekend tijdens de Covid19-crisis.

Meer artikelen over Overlegcomité

Meer nieuws