Nochtans hadden het provinciebestuur, de stad en de vzw Gezondheids- en Bejaardenzorg van het Houtland (als bouwheer) in februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor dat grootschalige project. Eigenlijk had de bouw al vanaf 2015 gestart moeten zijn, maar de realisatie werd telkens uitgesteld. En nu is ze dus definitief van de baan.

Wel hoopt de genoemde vzw, die in 1998 langs de Oostendestraat de 34 serviceflats Ter Remberthove gerealiseerd heeft, om op termijn naast het laatstgenoemde complex een kleinschaliger woonzorgcentrum te bouwen. Dat zou dan gebeuren op de huidige parking tussen het Sint-Rembertziekenhuis en de residentie Ter Remberthove. Eventueel zelfs samen met het woonzorgcentrum Meunyckenhof uit Koekelare, waarmee er voor het operationele, technische en logistieke beheer van de tot assistentiewoningen opgewaardeerde serviceflats van Ter Remberthove zopas een nauwe samenwerking werd afgesproken.

Evolutie naar thuiszorg doorslaggevend

Torhoutenaar Hendrik Leenknegt, ooit directeur van het Sint-Rembertziekenhuis, is voorzitter van de raad van bestuur van de vzw Gezondheids- en Bejaardenzorg van Het Houtland. "Het bouwen van zo'n grote zorgcampus langs de Noordlaan is niet langer verantwoord", zegt hij. "Los van het feit dat het project handenvol geld zou kosten en financiële risico's inhoudt, is de zorgverlening naar ouderen toe de laatste jaren ingrijpend veranderd. Er wordt heel sterk gefocust om die zorg zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde omgeving te organiseren. Een positieve zaak, want thuiszorg is een zegen voor veel mensen. Het gevolg is dat de wachtlijsten voor een kamer in de woonzorgcentra snel slinken. We zullen nu kijken hoe we onze vergunning voor 162 rusthuisbedden kunnen omvormen naar een kleiner aantal, maar dan misschien RVT-bedden voor mensen die zwaar zorgbehoevend zijn. Dat kleinere rusthuis op de bezoekersparking van het ziekenhuis bouwen, die eigendom van onze vzw is, lijkt een goede mogelijkheid te zijn, maar er staat nog niets vast."

Samenwerking met wzc Meunyckenhof

Tot nu toe stond het Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis op een aantal vlakken in voor ondersteuning naar de assistentiewoningen van Ter Remberthove toe. Zo onder meer bij technische mankementen en inzake de personeelsadministratie. De fusie met het AZ Delta van een jaar geleden brengt daar verandering in. Delta beschouwt bejaardenzorg niet als wezenlijk onderdeel van zijn takenpakket en wil de genoemde ondersteuning stopzetten.

"Dus zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe partner voor die taken", vervolgt Hendrik Leenknegt. "Zo zijn we bij het woonzorgcentrum Meunyckenhof in Koekelare beland. De raden van bestuur van de twee vzw's hebben zopas beslist om vanaf nu nauw samen te werken. In eerste instantie betekent dit dat het Meunyckenhof, dat heel wat expertise op dat vlak heeft, de genoemde taken van het AZ Delta naar onze assistentiewoningen toe zal overnemen. Wel blijft het ziekenhuis de maaltijden voor de bewoners van de flats leveren. Of we ooit samen met het Meunyckenhof het nieuwe, kleinere woonzorgcentrum naast de assistentiewoningen zullen bouwen, is nog niet uitgemaakt en dus voorbarig. Dat zal ten vroegste volgend jaar duidelijk worden."

Nochtans hadden het provinciebestuur, de stad en de vzw Gezondheids- en Bejaardenzorg van het Houtland (als bouwheer) in februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor dat grootschalige project. Eigenlijk had de bouw al vanaf 2015 gestart moeten zijn, maar de realisatie werd telkens uitgesteld. En nu is ze dus definitief van de baan.Wel hoopt de genoemde vzw, die in 1998 langs de Oostendestraat de 34 serviceflats Ter Remberthove gerealiseerd heeft, om op termijn naast het laatstgenoemde complex een kleinschaliger woonzorgcentrum te bouwen. Dat zou dan gebeuren op de huidige parking tussen het Sint-Rembertziekenhuis en de residentie Ter Remberthove. Eventueel zelfs samen met het woonzorgcentrum Meunyckenhof uit Koekelare, waarmee er voor het operationele, technische en logistieke beheer van de tot assistentiewoningen opgewaardeerde serviceflats van Ter Remberthove zopas een nauwe samenwerking werd afgesproken.Torhoutenaar Hendrik Leenknegt, ooit directeur van het Sint-Rembertziekenhuis, is voorzitter van de raad van bestuur van de vzw Gezondheids- en Bejaardenzorg van Het Houtland. "Het bouwen van zo'n grote zorgcampus langs de Noordlaan is niet langer verantwoord", zegt hij. "Los van het feit dat het project handenvol geld zou kosten en financiële risico's inhoudt, is de zorgverlening naar ouderen toe de laatste jaren ingrijpend veranderd. Er wordt heel sterk gefocust om die zorg zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde omgeving te organiseren. Een positieve zaak, want thuiszorg is een zegen voor veel mensen. Het gevolg is dat de wachtlijsten voor een kamer in de woonzorgcentra snel slinken. We zullen nu kijken hoe we onze vergunning voor 162 rusthuisbedden kunnen omvormen naar een kleiner aantal, maar dan misschien RVT-bedden voor mensen die zwaar zorgbehoevend zijn. Dat kleinere rusthuis op de bezoekersparking van het ziekenhuis bouwen, die eigendom van onze vzw is, lijkt een goede mogelijkheid te zijn, maar er staat nog niets vast."Tot nu toe stond het Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis op een aantal vlakken in voor ondersteuning naar de assistentiewoningen van Ter Remberthove toe. Zo onder meer bij technische mankementen en inzake de personeelsadministratie. De fusie met het AZ Delta van een jaar geleden brengt daar verandering in. Delta beschouwt bejaardenzorg niet als wezenlijk onderdeel van zijn takenpakket en wil de genoemde ondersteuning stopzetten."Dus zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe partner voor die taken", vervolgt Hendrik Leenknegt. "Zo zijn we bij het woonzorgcentrum Meunyckenhof in Koekelare beland. De raden van bestuur van de twee vzw's hebben zopas beslist om vanaf nu nauw samen te werken. In eerste instantie betekent dit dat het Meunyckenhof, dat heel wat expertise op dat vlak heeft, de genoemde taken van het AZ Delta naar onze assistentiewoningen toe zal overnemen. Wel blijft het ziekenhuis de maaltijden voor de bewoners van de flats leveren. Of we ooit samen met het Meunyckenhof het nieuwe, kleinere woonzorgcentrum naast de assistentiewoningen zullen bouwen, is nog niet uitgemaakt en dus voorbarig. Dat zal ten vroegste volgend jaar duidelijk worden."