Een en ander werd maandagavond duidelijk tijdens de zitting van de gemeenteraad. Raadslid Bertrand Vander Donckt (Groen) bracht het punt ter sprake. "Op 22 juni 2017 verleende de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar van het Agentschap Ruimte en Erfgoed de stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van de twee windturbines", zei hij. "Na acties van de buurtbewoners tegen de turbines werd e...

Een en ander werd maandagavond duidelijk tijdens de zitting van de gemeenteraad. Raadslid Bertrand Vander Donckt (Groen) bracht het punt ter sprake. "Op 22 juni 2017 verleende de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar van het Agentschap Ruimte en Erfgoed de stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van de twee windturbines", zei hij. "Na acties van de buurtbewoners tegen de turbines werd er door de stad beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Op 19 februari van dit jaar werd dat beroep verworpen en op 15 juli verstrekte de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de vergunning. Lopen er nu nog procedures of is de kous hiermee af?""Voor wat de milieuvergunning betreft, heeft de stad geen beroep aangetekend", gaf schepen van Energie Elsie Desmet (CD&V) tekst en uitleg. "De omwonenden uit onder andere de Sneppestraat gingen echter wél in beroep daartegen. De vergunning werd door de deputatie verleend op 29 juni 2017, waarna het actiecomité beroep aantekende bij de minister. Die bevestigde de vergunning op 12 januari 2018. Het verzoek tot vernietiging van die beslissing werd op 21 maart van dit jaar door de Raad van State verworpen. De milieuvergunning is dus definitief verleend.""Er zijn evenwel een stedenbouwkundige én een milieuvergunning nodig voor de windmolens en die eerste is nog niet rond. Tegen de stedenbouwkundige vergunning werd voor de tweede keer door de stad in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om inzage te blijven hebben in het dossier. Daarna is er nog cassatie mogelijk.""De hele procedure kan nog anderhalf jaar aanslepen", aldus schepen van Omgevingsvergunningen Rita Dewulf (CD&V). "De windmolens zijn nog niet voor morgen."Bertrand Vander Donckt (Groen) klonk ontgoocheld. "Zo schuift u dit dossier weer anderhalf jaar voor u uit. We vinden investeren in duurzame energie nochtans heel zinvol, maar voor u ligt dat blijkbaar moeilijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat de windmolens er sowieso zullen komen."