Werkt Torhouts stadsbestuur voldoende samen met Vives?

Wat is de engagementsverklaring nog waard die op 24 juni 2017 door de stad en Vives werd ondertekend? © foto JS
Johan Sabbe

Op 24 juni 2017 werd er door de Torhoutse lerarenopleiding Vives enerzijds en het stadsbestuur anderzijds een engagementsverklaring ondertekend waarin onder andere gezegd werd dat Vives in de toekomst aan tafel zou zitten als partner voor de bouw van een nieuw zwembad. N-VA’er Koen Sap wou weten wat die verklaring nog waard is.

De tussenkomst van Koen Sap gebeurde maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad. “Wat werd er in het kader hiervan al verwezenlijkt?” vroeg hij zich af. “Straks zijn we twee jaar verder.”

Engagementsverklaring nog wel van tel?

Koen Sap: “Vooreerst was er het engagement om samen aan de bouw van een nieuw zwembad te werken. Maar intussen las ik recent dat schepen van Sport Rita Dewulf (CD&V) voor een nieuw zwembad vooral in de richting van de samenwerking met de buurgemeenten kijkt.”

“Ook zouden de Kunstacademie en de stedelijke sportdienst zich engageren om de hogeschool te ondersteunen met specifieke opleidingen, een aangepast cultuuraanbod, studententarieven en stagebegeleiding. Voorts zou er een nauwere samenwerking komen op het vlak van communicatie. Als tegenprestatie engageerde Vives zich ertoe om de bestaande opleidingen te versterken en enkele nieuwe opleidingen naar Torhout te halen. Maar de stad doet voor dat laatste geen moeite, verneem ik.”

“Mocht Vives ooit uit Torhout verdwijnen, wat hopelijk nooit zal gebeuren, dan zullen we ons ernstig moeten afvragen of de stad er schuld aan heeft.”

Studenten van Vives aan de Academie

Schepen van Sport Rita Dewulf (CD&V): “Eerst willen we de juiste locatie bepalen om dat zwembad te bouwen. Dan pas kunnen we de verschillende scenario’s en mogelijke samenwerkingsverbanden uitwerken. Uiteraard blijft er samenwerking met Vives bestaan, onder andere via de stedelijke sportdienst.”

Schepen van Onderwijs Joost Cuvelier (CD&V): “Ook binnen de Academie bestaat er een brede samenwerking met Vives met een mooi aanbod voor de studenten van de hogeschool. Meer dan 80 studenten volgen er een opleiding. Ze kunnen er zelfs officiële attesten ontvangen.”

Ook schepen van Cultuur Lieselotte Denolf (CD&V) had het over geregelde contacten tussen de stad en Vives.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.