Werken doortocht Beselare starten halfweg april

Redactie KW

Halfweg deze maand starten de werken aan de doortocht van Beselare. Dan worden de Beselarestraat en de Wervikstraat volledig heraangelegd. De huidige doortocht dateert uit de jaren zeventig. Een vernieuwing drong zich dan ook op.

De geplande werken moeten niet alleen de verkeersveiligheid in het centrum verhogen, maar ook het dorpsgevoel benadrukken. De dorpskern krijgt een eigentijdser, aangenamer en leefbaarder uitzicht. Eén dat beter aansluit bij de identiteit van heksendorp Beselare

In de Beselarestraat en de Wervikstraat wordt ook een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit heeft gevolgen voor alle inwoners voor wiens woning er nieuwe riolering komt. Het regenwater en het afvalwater moeten los van elkaar in de riolering worden geloosd. Ook worden alle nutsleidingen ondergronds gebracht.

Juli 2013

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Men start in de Wervikstraat op 16 april. De werken zullen vermoedelijk tot eind mei 2013 duren. In elk geval moeten ze afgerond zijn tegen eind juli 2013, want dan trekt de tweejaarlijkse Heksenstoet door de straten van Beselare. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 2,36 miljoen euro. Daarvan is 750.000 euro ten laste van de gemeente

(P.L./A.D.)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.