Er bestaan zowel op Vlaams als op federaal niveau plannen om voor onze kust kunstmatige eilanden te bouwen. Om informatie hierover samen te brengen en discussie op gang te trekken, riep senator en volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) de website www.kusteilanden.be in het leven.
...

Er bestaan zowel op Vlaams als op federaal niveau plannen om voor onze kust kunstmatige eilanden te bouwen. Om informatie hierover samen te brengen en discussie op gang te trekken, riep senator en volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) de website www.kusteilanden.be in het leven.Tot 29 september loopt het openbaar onderzoek waarbij de bevolking opmerkingen kan formuleren op het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee. Het MRP legt vast wat waar kan en niet kan voor onze kust. Zo wordt er o.m. ruimte gemaakt voor "energie-eilanden" om energie van de windmolenparken in zee tijdelijk op te slaan. Aanvankelijk nam het MRP slechts één zone op voor zo'n energie-atol: op de Wenduinebank, op 3 km voor Wenduine (De Haan). Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Wilfried Vandaele (N-VA) stelde zowel in het Vlaams parlement als in de senaat herhaaldelijk vragen over dit dossier. Mede als reactie hierop, en rekening houdend met een studie van het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP), voegde de federale overheid een tweede locatie toe in het MRP, nl. voor Zeebrugge. Vandaele drong er op aan ook de Thorntonbank op te nemen als mogelijkheid, maar daar wou vice-premier en minister voor de Noordzee Johan Vande Lanotte niet van weten.Wilfried Vandaele, die al enkele informatieavonden verzorgde over de plannen om voor de kust eilanden te bouwen, nam nu het initiatief om alle informatie en reacties samen te brengen op een website: www.kusteilanden.be. De site moet niet alleen informatie bundelen over het Marien Ruimtelijk Plan, het plan op korte termijn (2013-2019), maar ook over het dossier "Vlaamse Baaien", dat op de langere termijn (2100) ook eilanden met allerlei functies tot stand wil zien komen (toerisme, bewoning, natuur, energie).Wilfried Vandaele: "Uiteraard zitten we nog in de beginfase en moet de site nog groeien. Naast het informatief gedeelte zijn er links naar de verschillende documenten m.b.t. het Marien Ruimtelijk Plan en de lezers vinden er waar ze hun bezwaren kwijt kunnen. Er is een archief met enkele persartikelen, en met enkele foto's. Via "contact" kunnen mensen ons ook hun mening meedelen. Wij kondigen ook activiteiten aan, bv. onze info-avond van 27 september, om 20u, in Wielingen Wenduine. Beetje bij beetje moet de site uitgroeien tot een bron van gegevens voor al wie belangstelling heeft voor de "kusteilanden".Vandaele zegt dat hij en zijn partij,de N-VA, voorstander zijn van het opwekken van groene stroom op zee en van de stockage ervan. De Wenduinebank ligt echter te dicht bij de kust en in een ongerepte zone. O.m. door visuele hinder kan een eiland op die plek nadelige gevolgen hebben voor het toerisme.Vandaele: "Als er in Zeebrugge voldoende draagvlak is bij de bevolking, is Zeebrugge inderdaad een betere locatie. Er zijn toch al plannen om de haven uit te breiden en dan kan men twee of zelfs drie vliegen in één klap slaan. Het eiland kan eventueel ook een corridor tot stand brengen waardoor binnenschepen richting Westerschelde kunnen varen, als alternatief voor het Schipdonkkanaal. Ook op de Thorntonbank kan men twee of drie vliegen in één klap slaan: combinatie met het stopcontact op zee en eventueel met een uitvalsbasis voor onderhoud van de turbines."Wilfried Vandaele geeft ook enkele cijfers mee: een eiland bij Zeebrugge bouwen zou 900 miljoen euro kosten, bij de Thorntonbank 1,2 miljard. De jaarlijkse onderhoudskost loopt op tot 7 à 8 miljoen euro.De nieuwe site www.kusteilanden.be is vanaf vandaag toegankelijk.