Bedoeling van de beide installaties is preventief werken en eventuele ongelukken door alcoholintoxicatie voorkomen. "Initiatiefnemer van dit project is niet politiezone Mira, maar wel Vincent Leus met het Fonds Emilie Leus vzw, die al op verschillende locaties in Vlaanderen zo'n infrastructuur heeft geïnstalleerd", aldus schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie. "Zelf raakten wij in contact met Vincent die ondernemer en bedrijfsleider is van Verandaland. Hij stelde ons voor om enkele van die testers in Waregem te plaatsen. Die zijn door het Fonds gefinancierd. Via het gemeentebedrijf Wagso staan wij in voor het onderhoud van de toestellen. Let wel: het zijn geen officiële apparaten. Zij geven wel correcte cijfers aan." Bedrijfsleider Vincent Leus is de vader van Emilie Leus die op ha...