Vroegste geschiedenis van de Brugse regio herschreven

Recent archeologisch onderzoek door Raakvlak herschrijft de vroegste geschiedenis van de Brugse regio. De nieuwe elementen zijn gebundeld in het boek ‘Op het raakvlak van twee landschappen’.

Tot voor kort baseerden historici zich op geschreven bronnen om de geschiedenis van de Brugse regio te reconstrueren. Die begon in 850 met de eerste vermelding van Brugge in een document. De voorbije jaren zijn er door interdisciplinair onderzoek onder leiding van de archeologische dienst Raakvlak veel nieuwe elementen aangebracht. “Niet alleen aan de hand van opgravingen, maar ook door bodemanalyse, geologisch onderzoek en zelfs luchtfotografie”, zegt co-auteur Marc Ryckaert, die samen met Bieke Hillewaert de eindredactie verzorgde voor dit boek, waaraan tal van wetenschappelijke onderzoekers meewerkten.

Merovingische gordel

De kaft van het boek toont een foto van een Merovingische gordelgarnituur, die recent gevonden werd in de Kosterijstraat in Sint-Andries. “Ze toont aan dat er in de zevende eeuw toch al bewoning was in de Brugse regio. Voor historici was de periode tussen de vijfde en de achtste eeuw lang een zwart gat. Ze twijfelden of er hier wel mensen woonden. Er zijn nu bewijzen van intense, landelijke bewoning“, zegt Marc Ryckaert.

Het boek schetst nog een aantal nieuwe elementen. Zo zijn er sporen gevonden van de aanwezigheid van neanderthalers, die 70.000 jaar voor onze jaartelling door de streek zwierven. “Omwille van de ijstijd was er geen bewoning mogelijk tussen 35.000 en 14.000 voor Christus. Maar nadien trokken er jagers door de Brugse regio en vanaf 5000 voor Christus settelden boeren zich hier.

“Er zijn de voorbije jaren resten van circulaire grafmonumenten uit de bronstijd (de periode 3000 tot 800 voor Christus) gevonden”, aldus de Brugse historicus, die ook de hypothese dat de Romeinen in de derde eeuw op de Burg een burcht bouwden, definitief in de prullenmand gooit: “Er was enkel een Romeinse handelsnederzetting in Fort Lapin.”

Vroegste geschiedenis van de Brugse regio herschreven

Voor Raakvlak reconstrueerde Pavel Alekseychik de grafelijke burcht in 3D, zoals die er in de twaalfde eeuw in Brugge moet uitgezien hebben…

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.