Vriendengroep schenkt opbrengst Vinylparty aan cvba ‘t Valkennest in Oostkamp

Een vriendengroep die op zaterdag 8 december een ‘Vinylparty’ inrichtte wou de totale opbrengst, zo’n 1800 euro, aan een lokaal goed doel schenken. De keuze viel uiteindelijk op cvba ‘t Valkennest die onlangs begonnen is met de voormalige conciërgewoning in de Valkaart om te bouwen tot een woon- en verblijfplaats voor mensen met een beperking.

© PH

Bart Talloen en Inge Dedulle, Karel Gobert en Joke Marly, Peter Alleman en Carol Cartigny zijn drie Oostkampse koppels met een KSA-verleden die al wat expertise hebben opgebouwd in het organiseren van fuiven. Nu ze allemaal veertigers zijn, hebben ze de actieve KSA weliswaar verlaten, het fuiven hebben ze echter nog niet verleerd.

Elk jaar zorgen ze dat de opbrengst van één van hun feesten naar een goed doel gaat, in het kader van de warmste week. Het was deze keer niet zo moeilijk om een lokaal project te vinden dat staat voor integratie en solidariteit: het werd de cvba ‘t Valkennest die op 10 oktober startte met de renovatie van villa ‘t Valkennest op het parkdomein van De Valkaart.

Het gebouw werd in 2017 in erfpacht gegeven aan cvba ‘t Valkennest voor initiatieven gericht op het creëren van woon- en/of verblijfplaats voor mensen met een beperking. Een grondige renovatie van het gebouw maakt integraal deel uit van de opdracht. En dat kost centen, meer bepaald 600 000 euro. De werken zullen in december 2019 afgerond zijn.

De opbrengst

“Met enkele vrienden organiseerden we zaterdagavond een privéfeestje ten voordele van het het Valkennest”, vertellen Carol Cartigny en Bart Talloen. “Onze avond had als thema ‘vinyl’. Er werden plaatjes gedraaid in een tent ten huize van Karel Gobert en we verkochten drankjes, croques en ‘gepimpte’ hotdogs. Via een gesloten facebookpagina vroegen we de gasten om een bak bier (aan 12 euro het stuk) te sponsoren, zodat de som van elk verkocht drankje integraal naar het Valkennest kon.

Dit was een groot succes, we kregen sponsoring van 35 bakken bier en een equivalent aan flessen cava. We kunnen dan met veel plezier onze cheque, het werd een vinylplaat, met een bedrag van 1800 euro afgeven aan de verantwoordelijken van dit sociaal project.”

‘t Valkennest

“We zijn natuurlijk heel blij met dit initiatief en de opbrengst ervan”, vertelt Bart Vertriest, vice-voorzitter van de cvba ‘t Valkennest: “In gesprekken met die mensen had ik al begrepen dat hun sociale bewogenheid heel groot was. Dat de opbrengst van die vinylfuif onze richting uitgaat vind ik schitterend.”

“Ons project dat na afwerking van het volledig gerestaureerde gebouw, huisvesting zal voorzien voor 6 personen met een beperking, heeft misschien wel wat op zich laten wachten maar we wilden eerst juridisch met alles in orde zijn. We bouwen aan een visie op lange termijn waarbij de cvba zelfs in de toekomst nog andere projecten van die aard onder haar vleugels zal nemen. Het is belangrijk dat personen met een beperking inclusief kunnen wonen, wat betekent dat de bewoners volop en volwaardig zullen kunnen participeren aan het maatschappelijk leven in de gemeente.”

Voorgeschiedenis

Het Valkennest deed lange tijd dienst als conciërgewoning voor het park De Valkaart en werd daarnaast ook als gemeentelijke vergaderaccommodatie gebruikt. In het kader van het optimaliseren van het gemeentelijke patrimonium werd beslist om het gebouw niet langer zelf te gebruiken maar een nieuwe functie te geven. Er werd bewust voor een sociale invulling gekozen waarbij de gemeente vanuit haar regierol het patrimonium ter beschikking wou stellen voor initiatieven met een sociaal doel. Na de marktbevraging werd het gebouw voor 36 jaar in erfpacht gegeven aan CVBA ‘t Valkennest.

De cvba ‘t Valkennest kwam tot stand onder impuls van ouders en familie van personen met een beperking. Ze vonden in de Brugse vzw Viro (de nieuwe fusie-vzw die onder andere Ter Dreve vzw omvat) een geschikte partner om mee te investeren en in een latere fase het zorgconcept te ontwikkelen en de exploitatie ter harte te nemen. Ook de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ werd bereid gevonden om mee te participeren.

‘t Valkennest is gebouwd in 1953, toen de familie Kervyn de Merendré het kasteeltje Le Chenoy liet afbreken en vervangen door de huidige villa. Het bestaande koetsgebouw werd daarbij behouden en aangepast. In 1971 kocht de gemeente ‘t Valkennest aan.

(PH)

www.valkennest.be

Contact: Cvba ‘t Valkennest: Bart Vertriest (vice-voorzitter) (0470 97 49 53); Vzw Viro: Koen Dalle (algemeen directeur) – 0475 22 80 98

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.