Vlaamse regering bakent regionaalstedelijk gebied Roeselare af

Redactie KW

Op voorstel van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen, keurde de Vlaamse Regering gisteren het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare goed.

Het plan omvat delen van de gemeenten Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Hooglede en Ardooie. Het geeft aan waar in het stedelijk gebied volgens de Vlaamse Regering de beste locaties liggen voor bijkomende woningen, bedrijven en groen.

Het plan bevat 21 deelplannen en stelt de Roeselaarse stadsregio in staat om in de toekomst 140 hectaren bijkomende bedrijfsruimte te ontwikkelen, meer dan 2.000 nieuwe woonkavels te creëren en 150 hectaren bijkomend bos aan te planten.

Raad van State

Het GRUP bepaalt de grenslijn waarbinnen de stad zich in de toekomst kan ontwikkelen op het vlak van wonen, tewerkstelling, open ruimte, recreatie, enz. Nu wordt het uitvoeringsplan nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


Bijkomende ruimte

Het gebied ten noorden van Roeselare voorziet 90 hectaren bijkomende ruimte voor regionale bedrijventerreinen. Dit omvangrijke aanbod wordt gekoppeld aan het vrijwaren van een open-ruimtegebied ten noorden van de kern Beveren. De vrijwaring van deze open ruimte die nu buiten het stedelijkgebied komt te liggen, en het voorzien van grote bufferzones, moeten de leefbaarheid van Beveren Noord maximaal verzekeren.

Ook worden in het oosten van Roeselare, tussen de Kachtemstraat en Ardooisesteenweg, in Ardooie en in Ingelmunster bijkomende ruimte gecreëerd voor gemengde regionale bedrijven. Op het grondgebied van Hooglede maakt het plan de uitbreiding van Deceuninck mogelijk. Op lange termijn kunnen, aansluitend bij het terrein voor Deceuninck, andere bedrijven worden ingeplant.


In het westen van de stad Roeselare wil het GRUP de bestaande troeven van de veiling en de tuinbouwbedrijven in het Roeselaarse in de toekomst nog versterken. Daarom wordt aansluitend bij de Mirom-verbrandingsoven een agrarische bedrijvenzone voorzien voor glastuinbouw. De serres kunnen op die manier gebruik maken van de restwarmte die door Mirom kan worden geleverd. De agrarische bedrijvenzone is ongeveer 35 ha groot en is de eerste van deze omvang.

Groene longen

Daarnaast komen ook nog twee nieuwe groenpolen in Roeselare. De bestaande groengebieden van de kleiputten en het Sterrebos worden uitgebreid tot één geheel, met aandacht voor een gevarieerd gebied met socio-culturele en recreatieve elementen.

De open ruimte ten oosten van Roeselare, langs de Krommebeek, de Uytenhovebeek en het gebied tussen de Kachtemstraat en de Ardooisesteenweg, worden voor de lange termijn gevrijwaard van bijkomende ontwikkeling. Op deze manier kan dit ruime gebied, samen met een bos van ruim 30 ha langs de Krommebeek, een groene long zijn in de onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum. Het bos kan zo ingericht worden dat het ook dienst doet als speelbos voor de kinderen.

Verder voorziet het GRUP ook nog een nieuw regionaal ziekenhuis in Oekene en wordt Schiervelde uitgebreid met een recreatief park.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.