Hoewel we met zijn allen de volgende jaren eerst de riem zullen moeten aanhalen wordt er ook in West-Vlaanderen geïnvesteerd. Zo wordt het hoger onderwijs en de provinciale kenniscen...

Hoewel we met zijn allen de volgende jaren eerst de riem zullen moeten aanhalen wordt er ook in West-Vlaanderen geïnvesteerd. Zo wordt het hoger onderwijs en de provinciale kenniscentra versterkt en krijgen de hogescholen meer financiële middelen. Op termijn is er ook geld voorzien voor de Westhoek. Die krijgt naar analogie met de steden een fonds voor projecten die het platteland versterken.Wat de grote West-Vlaamse dossiers betreft, die al flink voor controverse hebben gezorgd, zijn geen noemenswaardige veranderingen aangebracht. De N8 wordt aangelegd zoals voorzien en minister Crevits wacht nog steeds de studies af voor ze een beslissing neemt in verband met het Schipdonkkanaal. De regering maakt intussen wel middelen vrij voor het aangekondigde project rond de herdenking van de Grote Oorlog.Het ontwerp van regeerakkoord moet eerst op de congressen van de betrokken partijen worden goedgekeurd.