Er waren de voorbije dagen problemen met de verkeerslichten, die zich voordeden als de brug opgehaald werd. Zowel het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als Waterwegen en Zeekanaal (WenZ) gingen op zoek...