Door de maatregel mogen vrachtwagens zwaarder dan 5,5 ton de invalswegen naar het centrum van Sint-Lodewijk niet meer gebruiken. Men wordt verplicht om de gewestweg N36 te volgen en via de Stationsstraat en de Kleine Brandstraat naar Zwevegem te rijden. "Door het invoeren van een tonnagezone willen we voorkomen dat vrachtwagens die niet in onze...

Door de maatregel mogen vrachtwagens zwaarder dan 5,5 ton de invalswegen naar het centrum van Sint-Lodewijk niet meer gebruiken. Men wordt verplicht om de gewestweg N36 te volgen en via de Stationsstraat en de Kleine Brandstraat naar Zwevegem te rijden. "Door het invoeren van een tonnagezone willen we voorkomen dat vrachtwagens die niet in onze gemeente moeten zijn nog langer de centrumwegen gebruiken", zegt schepen van Mobiliteit Ann Accou (CD&V).FelicitatiesRaadslid Tundie D'hont (SP.A) feliciteerde de schepen met deze realisatie. "Sinds 2010 hebben wij verschillende acties ondernomen in Sint-Lodewijk rond zwaar verkeer en verkeersoverlast. Het is goed om te zien dat acties van de oppositie uiteindelijk effect hebben. Een uitbreiding van de tonnagezone is een eerste goede zaak, maar gerichte en herhaaldelijke controles zullen even belangrijk zijn. Dat is de vraag van de bewoners, ook in het centrum. Alleen op die manier kan deze tonnagebeperking effect hebben."Sint-AnnakerkTijdens het vragenkwartiertje vroeg Filip Terryn (N-VA) wat er met de Sint-Annakerk op de Molenhoek zal gebeuren nu het bisdom heeft laten weten dat de opheffing van de parochie vanaf 1 juli ingaat. "De inkomsten van de verkoop van de Sint-Annakerk zijn financieel noodzakelijk en zijn ingeschreven in het meerjarenplan. Dat betekent dat de gemeente de intentie heeft om de kerk te verkopen en zo de kas te spijzen. Waarom werd er dan nog een informatieavond georganiseerd? De aanwezigen hebben er niet de juiste informatie gekregen."HertellingTundie D'hont (SP.A) ijverde om een hertelling te organiseren. "Er is bij mijn weten geen poging ondernomen om de sluiting tegen te gaan, wat toch verschillende parochianen ontstemt." (DRD-foto MVD)