Zonnebeke is met zijn museum, kasteeldomein en verschillende fietsroutes een aantrekkingspool voor fietsers. Tijdens de eerste lockdown waren de cijfers duidelijk. In die drie maanden werd er meer gefietst en zijn er meer fietsen en e-bikes verkocht. "We hebben veel aandacht voor de fiets. In 2021 wordt het fietspad in de Moorsledestraat aangepast", zegt burgemeester Dirk Sioen. "Het zal vernieuwd worden over een lengte van 1,5 kilometer. Het tweerichtingsfietspad zal iets breder worden en de tussenstrook zal geaccentueerd worden met een grasstrook, ribbellijn en paaltjes waar de afstand te klein wordt. Daarnaast is er ook een accentuering voorzien en zal de oversteekplaats duidelijker en veiliger worden aan de Broodseinde. De werken kosten ongeveer 200.000 euro. We nemen de fiets nu mee in alle beslissingen rond wegwerkzaa...

Zonnebeke is met zijn museum, kasteeldomein en verschillende fietsroutes een aantrekkingspool voor fietsers. Tijdens de eerste lockdown waren de cijfers duidelijk. In die drie maanden werd er meer gefietst en zijn er meer fietsen en e-bikes verkocht. "We hebben veel aandacht voor de fiets. In 2021 wordt het fietspad in de Moorsledestraat aangepast", zegt burgemeester Dirk Sioen. "Het zal vernieuwd worden over een lengte van 1,5 kilometer. Het tweerichtingsfietspad zal iets breder worden en de tussenstrook zal geaccentueerd worden met een grasstrook, ribbellijn en paaltjes waar de afstand te klein wordt. Daarnaast is er ook een accentuering voorzien en zal de oversteekplaats duidelijker en veiliger worden aan de Broodseinde. De werken kosten ongeveer 200.000 euro. We nemen de fiets nu mee in alle beslissingen rond wegwerkzaamheden. Zo zullen de Frezenbergstraat en de Nieuwstraat bij de heraanleg een fietssuggestiestrook krijgen."Onlangs genoot de gemeente ook een meevaller. De betonstroken op de fietspaden langs de N8 in Geluveld worden volgend jaar vervangen door asfalt, wat het fietscomfort en de veiligheid zal verbeteren. "De N8 is een belangrijke fietsverbinding voor vele inwoners uit Geluveld en Beselare. We zetten lokaal echt in op verkeersveiligheid en mobiliteit. We zijn dan ook heel tevreden met deze meevaller die mede tot stand kon komen dankzij de goede samenwerking met buurgemeente Ieper", aldus schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980)."We hopen de Langemarkstraat en Zandvoordestraat deze legislatuur rond te krijgen en zicht te hebben op de Markizaatstraat of Geluwestraat begin volgende legislatuur. Het voorbereidende werk dient alvast klaar te zijn", als Koen Meersseman. "Het eerste gedeelte van de Langemarkstraat zal worden vernieuwd vanaf de rotonde in het centrum van Zonnebeke. Ook hier zal nu een fietssuggestiestrook komen die doorgetrokken zal worden. Dit zijn werken die we als gemeente organiseren. Voor het gedeelte voorbij de IJzerweg hadden we overleg met de provincie en er werd beslist hier een dossier op te stellen. De startnota heeft de provincie klaargemaakt en zal eind dit jaar worden toegelicht. We zijn enthousiast gestart om hier werk van te maken", zegt burgemeester Sioen. Ook de Zandvoordestraat blijft actueel. "In 2011 werd een mooi dossier opgemaakt maar dit werd niet gerealiseerd door de hoge onteigeningskosten. Dit hebben we van onder het stof gehaald met enkele veranderingen. Het eerste gedeelte tot de Keiweg willen we in een zone 50 omvormen met de nodige fietssuggestiestroken en aandacht voor het schoolverkeer. In het verdere gedeelte willen we een afgescheiden tweerichtingsfietspad realiseren, zoals in de startnota van 2011 beschreven.""Er werden ook studiebureaus aangeschreven om de Markizaatstraat en de Geluwestraat te onderzoeken die beiden op het bovenlokaal fietsnetwerk liggen. Daarnaast wordt in Passendale de Osselstraat als alternatieve fietsverbinding gebruikt om het centrum te vermijden. We stelden ook daar de vraag aan de provincie of er mogelijkheden zijn voor de toekomst om daar een accentuering te voorzien voor fietsers", zegt schepen Meersseman. "Er werd ook een zestal mobiliteitspunten geïdentificeerd in Zonnebeke. In Beselare, Geluveld en Passendale zullen binnenkort overdekte fietsenstallingen en een fietsherstelpunt verschijnen. Dit om het fietsen aan te moedigen. Dit zal centraal geïntegreerd worden in de omgeving van belangrijke bushaltes. In Zandvoorde wachten we de werken af, in de Nonnebossen dienen we nog overleg in te plannen en in Zonnebeke willen we een onderzoek afwachten dat deze elementen esthetisch met elkaar kan integreren in het dorpscentrum."Burgemeester Sioen is tevreden. "We zijn realistisch dat niet alles uitgevoerd kan worden maar we nemen het initiatief om veel projecten op te starten. Het fietsbeleid voor de volgende jaren is ambitieus en de weg is uitgestippeld. Het zal enkele jaren duren voor deze actiepunten omgezet zijn in concrete realisaties. Met deze visie willen we de volgende 10 jaar de nodige inspanningen doen om het fietsen te versterken." (NVZ)