Tijdens de laatste fase van de werken werden rioleringswerken uitgevoerd in de Zonnebeekseweg tussen de Basculestraat en de rotonde met de Potijzest...

Tijdens de laatste fase van de werken werden rioleringswerken uitgevoerd in de Zonnebeekseweg tussen de Basculestraat en de rotonde met de Potijzestraat. In het kader van deze werken werden de voetpaden, parkeerstroken en de rijbaan aangepast. Zo werden fietssuggestiestroken, asverschuivingen en bijkomende groenvoorzieningen aangebracht. Doorgaand verkeer is een lange periode niet mogelijk geweest. Men diende een omleiding te volgen via de Potijzestraat en de Brugseweg. Plaatselijk verkeer bleef in principe mogelijk, uitgezonderd tijdens bepaalde werkomstandigheden. Na het plaatsen van de nieuwe rioleringen, de laatste fase tussen de Ypermanstraat en de Basculestraat, diende de onderlaag en de toplaag nog voorzien te worden. (EG)