Het was voormalig minister Ben Weyts die in 2016 de beslissing nam om de bestaande flitscamera's in Diksmuide te digitaliseren en om te bouwen tot een trajectcontrole. "In totaal worden er zo zes trajectcontroles uitgerold in Diksmuide", weet Vlaams parlementslid Bert Maertens. "Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor de technische realisatie en het onderhoud van de trajectcontroles. De operationele uitbating en verdere verwerking van de vaststellingen zijn echter een bevoegdheid van de politie. En net daar wringt het schoentje. Het ANPR Management System van de federale overheid is nog steeds niet actief en daardoor zijn ook de zes trajectcontroles in Diksmuide nog altijd niet ...

Het was voormalig minister Ben Weyts die in 2016 de beslissing nam om de bestaande flitscamera's in Diksmuide te digitaliseren en om te bouwen tot een trajectcontrole. "In totaal worden er zo zes trajectcontroles uitgerold in Diksmuide", weet Vlaams parlementslid Bert Maertens. "Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor de technische realisatie en het onderhoud van de trajectcontroles. De operationele uitbating en verdere verwerking van de vaststellingen zijn echter een bevoegdheid van de politie. En net daar wringt het schoentje. Het ANPR Management System van de federale overheid is nog steeds niet actief en daardoor zijn ook de zes trajectcontroles in Diksmuide nog altijd niet actief. Frustrerend is dat.""Het wordt tijd dat de beloofde federale databank er snel komt en dat de zes trajectcontroles in Diksmuide operationeel worden. Daarom stelde ik begin juli in het Vlaams Parlement voor om deze kwestie te agenderen op het Federale Overlegcomité, het overlegorgaan dat bestaat uit ministers van de Federale Regering en de verschillende Gemeenschappen en Gewesten", vertelt Bert Maertens.