Wingene werkt ruime zone 30 en trajectcontrole uit

© (Foto NS)
Redactie KW

Veiligheid en leefbaarheid in de woonkernen, is één van de doelstellingen waar de gemeente Wingene komend jaar volop voor gaat. Ze kiezen voor een ruime zone 30 en de trajectcontrole wordt uitgebreid.

“Onaangepast snelheid is een belangrijke oorzaak van verkeersonveiligheid en blijft een van de hoofdoorzaken van dodelijke verkeersongevallen”, weet burgemeester Lieven Huys. “Bovendien zorgt het voor ergernis bij wie er woont. We willen dan ook alles op alles zetten om onze kwetsbare weggebruikers zo goed mogelijk te beschermen en de leefbaarheid in onze gemeente te verhogen. Daarom kiezen we in de buurt van scholen en in onze woonkernen bewust voor een ruime zone 30”.

Permanente trajectcontrole

Niet iedere weggebruiker respecteert de snelheid en de meeste chauffeurs rijden te snel. De gemeente voerde een grondig onderzoek uit om na te gaan hoe men de naleving van de zone 30 beter kon afdwingen. De Beernemstraat is een gewestweg dus zwaar verkeer verbieden is geen optie. Er is geen alternatieve route en de bedrijven moeten bereikbaar blijven. De Beernemstraat werd al eerder verkeerstechnisch aangepast. Het wegbeeld werd versmald en er kwamen fietssuggestiestroken. “ Uit het resultaat van de bijkomende snelheidsmetingen bleek dat éen op vijf bestuurders nog steeds te snel reed in het centrum”, weet de burgemeester. “Een flitscamera zorgt slechts voor een plaatselijke verlaging van de snelheid, waardoor we uiteindelijk gekozen hebben voor een permanente trajectcontrole. Drie ANPR-camera’s waken over de naleving van de zone 30.”

Vanaf 1 januari 2022

De ANPR-camera’s zijn te vinden op het kruispunt van de Beernemstraat en de Beernemsteenweg, op het kruispunt van de Tieltstraat met de Heilig Sacramentstraat en op het kruispunt aan residentie Den Anker. Wie éen van de hoofdassen gebruikt om door het centrum te rijden wordt vanaf 1 januari 2022 dus sowieso gecontroleerd op snelheid en kan in geval van snelheidsovertreding beboet worden. “Het doel van de trajectcontrole is dat iedereen de snelheid respecteert zodat er geen enkele boete moet uitgeschreven worden”, vult Lieven nog aan. “We willen de inwoners goed informeren over de trajectcontrole die weldra van start gaat en we zetten de zone 30 extra in de kijker. Dit gebeurt via duidelijke posters met de tekst ‘Ik doe mee! Zone 30. Jij ook?” Langs de weg zijn er ook tal van digitale waarschuwingsborden van de politiezone te zien. (NS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.