Het is het gemeentebestuur menens om meer prioriteit te geven aan de fietser. Op de fiets krijg je nu ook in de Marktstraat en in de Overheulestraat - tussen het centrum en de toegangsweg tot het kasteel - voorrang op de auto. In Wevelgem werden eerder al de Artoisstraat, de Kozakstraat en de Deken Jonckheerestraat tot fietsstraten omgevormd en in Gullegem was er al de Poststraat.
...

Het is het gemeentebestuur menens om meer prioriteit te geven aan de fietser. Op de fiets krijg je nu ook in de Marktstraat en in de Overheulestraat - tussen het centrum en de toegangsweg tot het kasteel - voorrang op de auto. In Wevelgem werden eerder al de Artoisstraat, de Kozakstraat en de Deken Jonckheerestraat tot fietsstraten omgevormd en in Gullegem was er al de Poststraat. De ene fietsstraat is echter de andere niet. Is er eenrichtingsverkeer, dan mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Bij tweerichtingsverkeer, zoals in de Overheulestraat, mag de fietser enkel de rechterzijde gebruiken. In een fietsstraat mogen gemotoriseerde voertuigen de fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Het begin en einde worden aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek."De twee recente fietsstraten zijn er gekomen omdat er twee opportuniteiten waren", legt schepen van Mobiliteit Marie De Clerck (CD&V) uit. "De Marktstraat werd heraangelegd en moest finaal afgewerkt worden. Aangezien die straat op weg ligt naar een sportcentrum en vrij smal is, hebben we ervoor gekozen om dit direct als fietsstraat te bestempelen."""Bij de Overheulestraat lag het anders. Bij de heraanleg zoveel jaar geleden werd er nog minder aandacht besteed aan de fiets. Er werd toen geopteerd om parkeerplaatsen langs beide zijden van de weg aan te leggen. Dit zorgt voor een nauwe doorgang waar fiets en auto tegelijkertijd passeren, we kregen dan ook heel wat klachten over de onveiligheid van de zwakke weggebruiker. Ouders durfden niet met de kinderen fietsen tot aan de school in de Rozenstraat, terwijl er wel een agent en een gemachtigd opzichter staan op het kruispunt. Vandaar dat we beslist hebben om een voorafname te doen op het bredere kader en de fietsstraat toch al in te voeren."Dat bredere kader wordt verder uitgewerkt in het toekomstige mobiliteitsplan, toch zijn er al een aantal hoekstenen waar rekening mee gehouden wordt bij de aanleg van nieuwe wegen. Denk daarbij maar aan de uitbreiding van de zone 30. Vooral in de ruime omgeving van scholen en andere aantrekkingspolen zoals sporthallen, culturele centra en jeugdcentra is dit het geval.Wevelgem heeft het concept fietsstraat al vroeg toegepast, in juli 2015 werd de Artoisstraat de eerste fietsstraat in Wevelgem. "Waar veel fietsers passeren, het traject niet te lang is en de auto eerder gast is in de straat, dat zijn wegen die in aanmerking komen als fietsstraat", aldus schepen De Clerck. "In de Deken De Jonckeerestraat werkt dit perfect, de jongeren fietsen vaak in groep als ze van de jeugdbeweging of school komen. Elders, zoals in de Kozakstraat, horen we dat automobilisten soms het geduld niet kunnen opbrengen en toch die fietser inhalen. Die mag gerust in het midden van de weg rijden, dat is zijn recht. In de Artoisstraat is de weg dan weer smal, de fietser wordt er gedwongen het voetpad te gebruiken wanneer een tegenligger de straat komt ingereden. Over het algemeen reageren inwoners positief, we evalueren natuurlijk en luisteren naar de opmerkingen van bewoners en gebruikers bij een nieuwe fietsstraat."