Vanaf volgend jaar krijgen met de invoering van het decreet Basismobiliteit de vijftien Vlaamse vervoersregio's een stem en een budget om het openbaar vervoer mee vorm te geven. In de vervoerregio's zitten de lokale besturen samen met onder andere De Lijn en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken rond de tafel.
...

Vanaf volgend jaar krijgen met de invoering van het decreet Basismobiliteit de vijftien Vlaamse vervoersregio's een stem en een budget om het openbaar vervoer mee vorm te geven. In de vervoerregio's zitten de lokale besturen samen met onder andere De Lijn en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken rond de tafel.De Lijn staat nog steeds in voor de organisatie van het zogenaamde kernnet: dat zijn de bus- en tramlijnen tussen steden en van het voorstedelijk net. Daarnaast is er een aanvullend net, met verbindingen tussen buitenwijken en kleinere kernen. De Lijn kan nog steeds voorstellen doen voor het aanbod op dat net, maar uiteindelijk zijn het de lokale besturen die de knoop doorhakken. Ten slotte is er het 'vervoer op maat'. Waar De Lijn vandaag in afgelegen gebieden belbussen inzet, krijgen de vervoerregio's dat budget nu zelf toegewezen.De Lijn zal voor vervoerregio Westhoek ongeveer per jaar 4.346.000 euro investeren in de bediening van het kernnet. Daarna mag de vervoersregio Westhoek mee beslissen over een budget van bijna vier miljoen euro voor het aanvullend net. De vervoersregio beslist tot slot zelf over iets meer dan vier miljoen euro voor vervoer op maat.Belangenorganisatie Voka West-Vlaanderen reageert in een eerste reactie voorzichtig positief, want het blijft voorlopig nog koffiedikkijken. "De budgetten mogen nu wel gekend zijn, het is afwachten wat de vervoerregio's effectief met de middelen zullen doen", zegt Voka West-Vlaanderen."Het wordt in ieder geval een grote uitdaging om voor onze regio, die tevens heel wat uitgestrekte meer afgelegen gebieden betreft, te zorgen voor een kwaliteitsvol en voldoende aanbod openbaar vervoer in combinatie met vervoer op maat", zegt burgemeester Emmily Talpe. In september is er een eerste vergadering met alle betrokken partijen.(CMW)