Vlaanderen is voor Basisbereikbaarheid ingedeeld in 15 vervoerregio's die elk hun eigen vervoerplannen ontwikkelen. Er zijn vier vervoerlagen: het treinnet (NMBS), het Kernnet (verbindingen tussen belangrijke steden), het Aanvullend Net (o.a. ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten, en het scholierenvervoer) en het Vervoer op Maat (VoM) voor de zogenaamde 'first en laste mile'. Het Vervoer op Maat kunnen lokale of private vervoerinitiatieven zijn zoals deelfietsen en -auto's, pendeldiensten en collectieve taxi's of andere vervoermodi d...

Vlaanderen is voor Basisbereikbaarheid ingedeeld in 15 vervoerregio's die elk hun eigen vervoerplannen ontwikkelen. Er zijn vier vervoerlagen: het treinnet (NMBS), het Kernnet (verbindingen tussen belangrijke steden), het Aanvullend Net (o.a. ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten, en het scholierenvervoer) en het Vervoer op Maat (VoM) voor de zogenaamde 'first en laste mile'. Het Vervoer op Maat kunnen lokale of private vervoerinitiatieven zijn zoals deelfietsen en -auto's, pendeldiensten en collectieve taxi's of andere vervoermodi die de vervoerregio's willen inschakelen.De Vlaamse Regering voorziet de nodige middelen voor drie vervoerslagen: Kernnet, Aanvullend Net en Vervoer op Maat. Over de invulling van het Kernnet beslist de Vlaamse regering na advies van de vervoerregioraden en de vervoerregioraden beslissen over het Aanvullend Net en het Vervoer op Maat. Voor de vervoerslaag Vervoer op Maat maakt minister Lydia Peeters (Open VLD) extra middelen vrij in deze legislatuur zodra de vervoerregio's operationeel zijn. "In 2021 komt er 12 miljoen euro bij, in 2022 wordt dit 18 miljoen euro, vanaf 2023 is dit 24 miljoen euro en in 2024 is er een verhoging naar 31.296.833 miljoen euro", zegt minister Peeters. "Dit betekent dat de vervoerregio's in 2024 een budget op jaarbasis krijgen dat uitgebouwd kan worden tot 65 miljoen euro. Het historisch budget lag op 34 miljoen euro voor Vervoer op Maat, dit is dus een budgetverhoging van 90 %."De Westhoek krijgt het grootste aandeel van het extra budget. 1.496.290 euro in 2021, 2.244.435 euro in 2022, 2.992.580 euro in 2023 en 3.865.415 euro in 2024. Dat is elk jaar goed voor zo'n 12 procent van de bijkomende middelen."De financiële middelen zijn verdeeld op basis van de huidige inzet van vervoer op maat in de verschillende vervoersregio's", zegt Peter Roose, voorzitter van Vervoersregio Westhoek en burgemeester van Veurne. "Het vervoer op maat is het sterkst ingeburgerd in de Westhoek en is voor vele dorpsbewoners vaak het enig openbaar vervoermiddel dat nog aanwezig is. Reguliere bussen zijn er meestal al vroeger weg bespaard omwille van de verspreide vervoersvragen.""De extra middelen zullen ingezet worden om het nieuw vervoerplan van de vervoersregio op het terrein effectief waar te maken. In het plan wordt, naast het concept van een nieuwe belbus 2.0 (kleiner voertuig), in het bijzonder ingezet om de (dorps)bewoners van de deelgemeenten naar de hoofdkern te brengen ofwel een aansluiting op een vaste lijn te garanderen. Ook de vervoersvragen van personen met een beperking in de Westhoek zullen hiermee opgevangen worden. Daarnaast worden op een 7-tal extra plaatsen deelsystemen voor fietsen voorzien en deelwagens geplaatst in de omgeving van treinstations", besluit Peter Roose. (TOGH)