West-Vlaanderen krijgt dit jaar nog 10 trajectcontroles en 5 snelheidscamera’s extra

© BELGA
Philippe Verhaest

Onze provincie krijgt dit jaar nog tien nieuwe trajectcontroles. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Loes Vandromme opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Overdreven of onaangepaste snelheid blijft de grootste oorzaak van verkeersongevallen. Een derde van alle gevallen met dodelijke slachtoffers is te wijten aan overdreven snelheid. Communicatie en sensibilisering zijn belangrijk, maar met meer dan drie miljoen vastgestelde verkeersinbreuken per jaar in Vlaanderen, blijft handhaving nog steeds een noodzakelijke pijler.

“Zoals in het regeerakkoord afgesproken, zetten we vooral in op het installeren van meer trajectcontroles”, stelt Vlaams parlementslid Martine Fournier (CD&V), die de commissie Mobiliteit opvolgt. “Die zijn efficiënter omdat je zo de gemiddelde snelheid over een langer traject kan controleren.”

Sinds 2018 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dertien dergelijke trajectcontroles in West-Vlaanderen geïnstalleerd. Tien nieuwe zijn momenteel in opbouw en nog eens 21 trajecten zijn in voorbereiding. “De inplanting kan alleen in samenspraak met lokale besturen”, vult Loes Vandromme aan. “Zij weten best welke locaties daarvoor het meest aangewezen zijn.”

Om een duurzaam effect te hebben, moeten die uiteraard ook werken. “En daar knelt het schoentje”, pikt Martine Fournier in. “Veel trajectcontroles waren niet operationeel omdat er een probleem was met de aansluiting op de nationale databank, het ANPR-Management Systeem (AMS). Die perikelen lijken nu grotendeels van de baan, al ligt er nog werk op de plank want ook de verwerking door de gewestelijke centra is essentieel.”

“Daarom zullen we er op aandringen om de verwerkingscapaciteit van de boetes te verhogen.” Daarnaast krijgt West-Vlaanderen dit jaar nog vijf nieuwe flitspalen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.