In bijna 8 jaar tijd hebben politierechters slechts 69 alcoholsloten opgelegd aan verkeerszondaars. Daarvan namen West-Vlaamse politierechters er 6 (of 9%) voor hun rekening. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). Vanaf volgende maand zal wie met minstens 1,8 promille alcohol in het bloed wordt betrapt (of 1,2 promille voor recidivisten), voortaan verplicht een alcoholslot opgelegd krijgen, tenzij hij of zij ervoor opteert om tijdens de opgelegde periode niet te rijden.

"Rechters kunnen sinds 1 oktober 2010 een alcoholslot opleggen aan autobestuurders van wie de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft of die in staat van dronkenschap verkeren. Maar dat gebeurt dus zelden", stelt Lahaye-Battheu vast.

"Het Vias institute, het vroegere BIVV, heeft tot op vandaag 70 aanmeldingen ontvangen van personen die een omkaderingsprogramma willen opstarten of hebben doorlopen. De FOD Mobiliteit heeft 60 afschriften van kennisgeving van veroordelingen ontvangen van het openbaar ministerie. Dat betekent dat niet alle kennisgevingen tot bij de FOD Mobiliteit geraken", aldus Bellot.

De beschikbaarheid van toestellen, de diensten van het dienstencentrum en de samenwerking met het Vias worden gewaarborgd of geoptimaliseerd

"Door de wetswijziging, die binnen twee weken van kracht wordt, zal het aantal opgelegde alcoholsloten fors toenemen. Zo heeft de Leuvense politierechter Kathleen Stinckens uitgerekend dat dit in haar rechtbank op gemiddeld 20 alcoholsloten per week (!) zal uitkomen", aldus Lahaye-Battheu, die zich zorgen maakt over hoe een en ander op het terrein zal worden uitgevoerd.

Minister Bellot stelde in zijn antwoord 'dat het Vias momenteel in elke provincie een vestiging heeft. In de toekomst kan dit per provincie worden verdubbeld, zodra de vraag rijst en mits de nodige erkenning door de FOD Mobiliteit. Zo is het VIAS volop bezig met het opzetten van een pool van psychologen. Dräger, als fabrikant en houder van de modelgoedkeuring van het interlocktoestel, en Krautli, het erkende dienstencentrum, zijn eveneens volop bezig zich voor te bereiden op de nakende verandering en de bijhorende toename van alcoholsloten. De beschikbaarheid van toestellen, de diensten van het dienstencentrum en de samenwerking met het Vias worden gewaarborgd of geoptimaliseerd. Tegen midden 2018 zouden er ongeveer 25 vestigingen van het dienstencentrum operationeel moeten zijn".

Het liberale Kamerlid vroeg de minister ook of burgers, magistraten, advocaten, ... al voldoende zijn geïnformeerd of zullen worden ingelicht over de nieuwe maatregel. "De minister gaf alleen mee dat de FOD Mobiliteit in de tweede helft van juni (dus vanaf deze week) via haar socialemediakanaal informatie naar de burgers zal verspreiden. Ze staat ook in verbinding met de FOD Justitie, zodat eenzelfde boodschap breder kan worden verspreid op zoveel mogelijk fronten. De minister zal samen met het Vias ook nog een persbericht versturen", leert Lahaye-Battheu uit het antwoord. "Ik hoop dat een en ander voldoende zal zijn en dat de nieuwe maatregel vanaf de eerste dag efficiënt in de praktijk zal kunnen worden omgezet, want anders schiet ze haar doel voorbij."