Bert Mons, algemeen directeur van Voka stelt de uitdaging als volgt: "Er zijn heel wat maatregelen nodig om een echte ommezwaai op het vlak van mobiliteit te kunnen realiseren: zowel harde infrastructurele maatregelen zoals veilige fietsvoorzieningen, een aantrekkelijk openbaar vervoer, een aanbod op maat van de werknemers maar evenz...

Bert Mons, algemeen directeur van Voka stelt de uitdaging als volgt: "Er zijn heel wat maatregelen nodig om een echte ommezwaai op het vlak van mobiliteit te kunnen realiseren: zowel harde infrastructurele maatregelen zoals veilige fietsvoorzieningen, een aantrekkelijk openbaar vervoer, een aanbod op maat van de werknemers maar evenzeer fiscale voordelen zoals een doordacht mobiliteitsbudget en de nodige drijfveren om de werknemers over de streep te halen om zich duurzamer te verplaatsen." Met het project 'Samen Slimmer naar het werk' wilden Leiedal en Voka die problematiek onderzoeken en vervolgens aanpakken. Uit hun onderzoek blijkt dat er niet een specifieke reden is waarom mensen hun auto niet kunnen of willen thuis laten."Ondernemers, lokale overheden en werknemers wachten beslissingen over grote infrastructurele ingrepen en fiscale maatregelen beter niet af om actie te ondernemen", aldus Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur van Leiedal. "Het mobiliteitslandschap evolueert snel en er verschijnen heel veel nieuwe spelers op het toneel. Hun aanbod is echter vaak te weinig gekend of de instap is te complex. Daarom verkenden Leiedal en Voka West-Vlaanderen binnen 'Samen Slimmer naar het Werk' verschillende pistes om het woon-werkverkeer beter te organiseren. Acties en tools zoals een carpoolplatform voor Hoog Kortrijk, groepsaankopen voor fietsen, een mobiliteitsmarkt, mobipunten, het kwam allemaal naar voor."In een vervolgproject zal Leiedal het idee van een mobiliteitscoach verder uitwerken in een aantal proeftrajecten met bedrijven. Voor de verdere uitbreiding van het project 'Samen Slimmer naar het Werk' worden partnerschappen gezocht.(AN)