"Een verkeersveilige schoolomgeving blijft voor elk kind een basisrecht, maar de vele sensibiliseringscampagnes ten spijt blijft de omgeving van de basisscholen van Pittem en Egem, vooral bij de aanvang en het einde van de schooldag, gevaarlijke situaties opleveren", begint Heidi Lievrouw haar standpunt.
...

"Een verkeersveilige schoolomgeving blijft voor elk kind een basisrecht, maar de vele sensibiliseringscampagnes ten spijt blijft de omgeving van de basisscholen van Pittem en Egem, vooral bij de aanvang en het einde van de schooldag, gevaarlijke situaties opleveren", begint Heidi Lievrouw haar standpunt. "Wanneer we er voor willen zorgen dat de ouders hun kinderen meer met de fiets of te voet naar school laten gaan, moet hier verandering in komen. We hebben met de Werkgroep Veiligheid dan ook een actieplan 'Veilig op weg naar school' met 20 aandachtspunten opgesteld, dat we aan het schepencollege willen overhandigen en waarvan we vragen dat ze dit gebruiken bij het invullen van de in het meerjarenplan opgenomen plannen voor meer verkeersveiligheid.""De 20 aangehaalde punten kunnen samengevat worden op zes grote domeinen. Allereerst willen we inzetten op het respecteren van de zone 30 in de schoolomgevingen. In dit verband stellen we voor om, naast de verkeersborden, ook op het wegdek aan te geven dat een schoolomgeving genaderd wordt. Dit kan door de snelheidsbeperking of een boodschap zoals 'schoolzone' op de weg aan te brengen. Ook een aangepaste boodschap op de huidige smileyborden kan hierbij nuttig zijn. In een tweede aandachtspunt willen we 'koning fiets' meer stimuleren. Het moet voor iedereen een basisrecht zijn om zich veilig met de fiets te kunnen verplaatsen. Het inrichten van fietsstraten kan hier zeker een nuttig hulpmiddel bij zijn. Diverse straten in zowel het Pittemse als het Egemse centrum komen hiervoor in aanmerking. Ook het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de straten naar de scholen kunnen heel nuttig zijn. Er is niet alleen de fiets, heel wat kinderen zouden ook te voet naar school moeten kunnen. In dit verband stellen we aan de gemeente voor om 'stapspots' aan te leggen in de schoolomgevingen. Dit zijn grotere parkeerruimtes waar de ouders hun kinderen kunnen afzetten, die dan verder te voet naar school gaan. Om er voor te zorgen dat de kinderen weten wat de veiligste weg is zouden suggestievoetjes en zebrapaden een grote hulp zijn.""Foutparkeren zorgt rond de beide scholen helaas vaak voor onveilige situaties. We willen er dan ook bij de gemeente op aandringen om via extra anti-parkeerpaaltjes of gearceerde zones het parkeren rond de schoolpoort verder te beperken.""Onder het moto 'al doende leert men' vragen we om in de gemeente een permanente verkeerseducatieve route te realiseren, die de ouders en de scholen kunnen gebruiken om de kinderen te leren zich veilig in het verkeer te begeven. We vragen ook verder in te zetten op sensibilisering en preventie en dan specifiek rond de gevaren van de dode hoek bij zwaar vervoer zoals vrachtwagens of landbouwvoertuigen, het dragen van fluohesjes door de kinderen en de gevaren van gsm-gebruik achter het stuur. Gratis stickers rond de dode hoek, boodschappen op de gemeentelijke infoborden en de organisatie van veiligheidsdagen zijn hierbij nuttige hulpmiddelen." Burgemeester Ivan Delaere beloofde de voorstellen uit het plan mee te nemen bij de realisatie van de hierop betrekking hebbende punten uit het meerjarenplan. (JG)